Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 26 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 26 ]Augustus 2000

Gele Katern 2000, nr. 20, blz. 69 t/m 71
31-8-2000
In deze beleidsregel is de procedure opgenomen voor de wijze waarop instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Deze procedure geldt voor opleidingen die in het studiejaar 2001-2002 beginnen...

Gele Katern 2000, nr. 20, blz. 64 t/m 68
31-8-2000
In deze publicatie is de procedure opgenomen voor de wijze waarop instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Deze procedure geldt voor opleidingen die in het studiejaar 2001-2002 beginnen. ...

Gele Katern 2000, nr. 20, blz. 61 t/m 63
31-8-2000
In deze publicatie is de procedure opgenomen voor de wijze waarop exameninstellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Deze procedure geldt voor extern te legitimeren deelkwalificaties die in h...

Gele Katern 2000, nr. 20, blz. 14 t/m 15
31-8-2000
Deze regeling stelt vast dat voor de opgave van het aantal leerlingen op de wettelijke teldatum van 1 oktober 2000 het bevoegd gezag gebruik moet maken van het zogenaamde telformulier. Het telformulier dat voor deze opgave dient te worden gebruikt, wordt ...

Gele Katern 2000, nr. 20, blz. 5 t/m 12
30-8-2000
Deze regeling is opgesteld in verband met de inwerkingtreding van de Wsf 2000 en de Bsf 2000, die beide op 1 september 2000 in werking treden. Deze regeling vervangt alle ministeri´┐Żle regelingen op grond van de Wet op de studiefinanciering, met uitzonderi...

Gele Katern 2000, nr. 21, blz. 11 t/m 11
30-8-2000
Als gevolg van de invoering van de Wsf 2000 dienen de beleidsregels van de Informatie beheer groep opnieuw te worden gepubliceerd. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2000 en komt te vervallen op 1 september 2005.

Internationale aspecten studiefinanciering Vlaanderen, Noordrijn Westfalen, Nedersaksen en Bremen
30-8-2000
Als gevolg van de invoering van de Wsf 2000 dienen de beleidsregels van de Informatie beheer groep opnieuw te worden gepubliceerd. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2000 en komt te vervallen op 1 september 2005.

Gele Katern 2000, nr. 21, blz. 13 t/m 13
30-8-2000
Als gevolg van de invoering van de Wsf 2000 dienen de beleidsregels van de Informatie beheer groep opnieuw te worden gepubliceerd. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2000 en komt te vervallen op 1 september 2001.

Gele Katern 2000, nr. 21, blz. 14 t/m 14
30-8-2000
Als gevolg van de invoering van de Wsf 2000 dienen de beleidsregels van de Informatie beheer groep opnieuw te worden gepubliceerd. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2000.

Gele Katern 2000, nr. 21, blz. 15 t/m 15
30-8-2000
Als gevolg van de invoering van de Wsf 2000 dienen de beleidsregels van de Informatie beheer groep opnieuw te worden gepubliceerd. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2004.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: