Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 28 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 28 ]Juli 2000

Gele Katern 2000, nr. 18b, blz. 45 t/m 45
28-7-2000
In deze rubriek wordt de vraag behandeld of afgestudeerde pabo-studenten die nog niet officieel in het bezit zijn van een getuigschrift, benoemd kunnen worden als groepsleerkracht in het basisonderwijs.

Gele Katern 2000, nr. 19, blz. 54 t/m 55
26-7-2000
De leden van de Studentenkamer worden financieel ondersteund door de overheid. Met deze wijzigingsregeling wordt het bedrag van de maandelijkse ondersteuning verhoogd van � 2393,- naar � 2553,-. Deze aanpassing vloeit voort uit de wijzigingen in de studie...

Gele Katern 2000, nr. 21, blz. 5 t/m 10
20-7-2000
Op 1 augustus 2000 is het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet vervangen door het ULCW 2000. Het oude besluit bevat veel gedetailleerde procedurele voorschriften en beschrijvingen, die worden neergelegd in deze regeling. Hierin zijn de bepalingen uit ...

Gele Katern 2000, nr. 18b, blz. 27 t/m 28
18-7-2000
In de onderwijs-CAO 2000 - 2002 is afgesproken dat aan de@ scholen voor primair onderwijs een budget (het zogenoemde@ MOA-budget) zal worden toegekend voor de versterking en@ innovatie van de instelling als arbeidsorganisatie en voor@ een verdere profess...

Gele Katern 2000, nr. 27, blz. 52 t/m 55
18-7-2000
De voorlichtingspublicatie Richtlijnen voor de opstelling van de jaarrekening TNO houdt verband met de harmonisatie richtlijnen jaarrekening. Deze regeling treedt in werking op 25 november 2000.

Gele Katern 2000, nr. 18b, blz. 25 t/m 26
17-7-2000
In de regeling de vaststelling van het percentage, voor het schooljaar 2000 - 2001, van de vergoeding in verband met de kosten van werkloosheid- of suppletie-uitkeringen voor scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor ...

Gele Katern 2000, nr. 18b, blz. 48 t/m 49
17-7-2000
In de onderwijs-CAO 2000 - 2002 is afgesproken dat aan de scholen voor primair onderwijs een budget (het zogenoemde MOA-budget) zal worden toegekend voor de versterking en innovatie van de instelling als arbeidsorganisatie en voor een verdere professiona...

Gele Katern 2000, nr. 18b, blz. 42 t/m 44
17-7-2000
In de onderwijs-CAO 2000 - 2002 is afgesproken dat aan de scholen voor primair onderwijs een budget (het zogenoemde MOA-budget) zal worden toegekend voor de versterking en innovatie van de instelling als arbeidsorganisatie en voor een verdere professiona...

Gele Katern 2000, nr. 18b, blz. 30 t/m 32
14-7-2000
In de publicatie informatie over de wijziging van het franchisebedrag voor de berekening van de OP/NP premie met ingang van 1 juli aanstaande. Daarnaast is er informatie over de CAO-afspraak over de flexible invulling van de arbeidsduur (verzilvering adv)...

Gele Katern 2000, nr. 18b, blz. 62 t/m 64
14-7-2000
In de CAO sector-onderwijs 1999 - 2000 zijn afspraken gemaakt over invoering van integraal personeelsbeleid en verbetering van het loopbaanperpectief in het onderwijs. Doel van deze regeling is, het verstrekken van een aanvullende vergoeding aan instellin...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: