Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 20 ]Mei 2000

Gele Katern 2000, nr. 16, blz. 21 t/m 23
31-5-2000
In deze publicatie wordt bekendgemaakt welke factoren een rol spelen bij de beoordeling van een verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule uitgelote studenten voor het studiejaar 2000-2001. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ...

Gele Katern 2000, nr. 16, blz. 18 t/m 20
29-5-2000
Met deze telling worden gegevens verzameld naar het peilmoment van 1 maart 2000. De gevraagde informatie is gebaseerd op de 'Regeling informatievoorziening bve', die laatstelijk gewijzigd is onder het kenmerk bve/denr-1999/30166 van 22 juli 1999 (zie Gele...

Gele Katern 2000, nr. 16, blz. 4 t/m 17
26-5-2000
In deze regeling worden de rijksbijdragen voor de inburgering nieuwkomers voor het jaar 2000 herzien en opnieuw vastgesteld. De vaststelling geschiedt op basis van de 'novembergegevens'. De herziening is nodig, omdat de oorspronkelijke berekening onjuisth...

Gele Katern 1997, nr. 24a, blz. 13 t/m 31
23-5-2000
De staatssecretaris van OCenW heeft het Plan van Scholen 1998-2000 vastgesteld. Het overzicht van verzoeken die niet zijn ingewilligd en de motivering daarvan worden ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie.

Gele Katern 2000, nr. 15, blz. 29 t/m 33
23-5-2000
In deze regeling zijn de voorwaarden voor het jaar 2000 opgenomen waaronder samenwerkende scholen die een Regionaal Expertisecentrum in oprichting vormen subsidie kunnen ontvangen. De regeling is een vervolg op de in 1999 gepubliceerde 'Stimuleringsregeli...

Wijzigingen BRIN-mutatieprocedure en BRIN-mutatieformulier (BMF) Gele Katern 2000, nr. 14, blz. 11 t/m 13
16-5-2000
In april vorig jaar is een aantal wijzigingen gekomen in de Brin-mutatieprocedure en de Brin-mutatieformulieren. Deze wijzigingen zijn gepubliceerd in Gele katern nummer 12/13 van 28 april 1999. Het komt nog regelmatig voor dat wijzigingen in gegevens nie...

Gele Katern 2000, nr. 15, blz. 5 t/m 10
16-5-2000
In dit katern wordt de geactualiseerde regeling voor de kinderopvang gepubliceerd die geldt voor directieleden, onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel en consulenten die belast zijn met de zorg voor hun kind (vanaf 0 tot vier jaar) en di...

Gele Katern 2000, nr. 15, blz. 12 t/m 28
16-5-2000
In deze regeling worden de faciliteiten en de rechtspositionele aanspraken bij de samenvoeging van basisscholen, scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs vastgesteld. Voor de basisscholen zal de facilitering, met...

Gele Katern 2000, nr. 14, blz. 8 t/m 9
15-5-2000
In deze regeling wordt een wijziging weergegeven van en een aanvulling op de jaarlijkse verzilveringsregeling. Aan de regeling voor 2000-2001 wordt de geldwaarde toegevoegd voor de vergoeding van meerwerk dat personeel heeft verricht voor het verkrijgen v...

Gele Katern 2000, nr. 15, blz. 35 t/m 37
13-5-2000
In deze publicatie wordt de 'Regeling dyslexie voortgezet onderwijs' bekendgemaakt, die alleen geldt voor het schooljaar 2000-2001. De regeling komt in de plaats van de 'Regeling remedial teaching Wvo', kenmerk vo/jp-95021517, van 12 november 1995 (Gele k...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: