Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


April 2000

Gele Katern 2000, nr. 12a, blz. 9 t/m 11
28-4-2000
In het schooljaar 2000-2001 kunnen samenwerkingsverbanden 'Weer Samen Naar School' in aanmerking komen voor een aanvulling op de normatieve overgangsformatie. Het betreft hier de verbanden die per saldo achteruitgaan in verband met de nieuwe bekostigingss...

Gele Katern 2000, nr. 13, blz. 3 t/m 4
26-4-2000
Hoofdstuk IV van de Wet tegemoetkoming studiekosten (Wts) gaat over de huidige tegemoetkomingsregeling voor 'lerarenopleidingen in de tekortvakken'. Het gaat hier om een regeling voor studenten die staan ingeschreven aan lerarenopleidingen in de zogenoemd...

Definitieve vaststelling van de examenprogramma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
25-4-2000
In deze regeling worden de verschillende examenprogramma's van het vmbo formeel vastgesteld. De eigenlijke examenprogramma's zijn opgenomen in de bijlagen bij de regelingen. Deze bijlagen zijn niet opgenomen in dit Gele katern. De regelingen met de bijlag...

Gele Katern 2000, nr. 12a, blz. 13 t/m 15
20-4-2000
In mei 2000 zal de telling van het aantal deelnemers nieuwkomers 1999 worden gehouden. In deze publicatie informatie voor gemeenten en de samenwerkingsverbanden van gemeenten over de procedure van de op te vragen gegevens. Met name gegevens over de behaa...

Gele Katern 2000, nr. 12a, blz. 4 t/m 5
16-4-2000
Havo- en vwo-leerlingen die gezakt zijn voor hun examen 'oude stijl' zouden op de dagschool terecht komen in een klas die volgens de profielvoorschriften werkt. Om nu onnodige belasting te voorkomen voor zowel de school als de leerling wordt, alleen voor ...

Gele Katern 2000, nr. 11/12, blz. 10 t/m 16
11-4-2000
Scholen worden vaker geconfronteerd met allochtone en autochtone 'risico'-leerlingen die bij de aanvang van het basisonderwijs een grote (taal-)achterstand hebben. Het is in het belang van deze kinderen, in de leeftijdsgroep van drie tot vijf jaar, dat zi...

Gele Katern 2000, nr. 11/12, blz. 34 t/m 36
10-4-2000
In het examenprogramma tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid) en handvaardigheid II (textiele werkvormen) staat dat jaarlijks bekend moet worden gemaakt wat voor het centraal examen (schriftelijk gedeelte) het centraal geformuleerde thema is. In deze p...

Gele Katern 2000, nr. 11/12, blz. 28 t/m 32
10-4-2000
In deze publicatie wordt het onderwerp dat in een bepaald examenjaar wordt ge�xamineerd voor het vak filosofie bekend gemaakt. Voor het havo is het onderwerp in het examenjaar 2001 'Macht'. Voor het vwo is dat 'Kennis op het scherp van de snede'. Deze reg...

Gele Katern 2000, nr. 12a, blz. 6 t/m 7
6-4-2000
Met deze regeling ontvangen de vso- en sovso-scholen en instellingen voor het schooljaar 2000-2001 een vergoeding voor de kosten van studie- en beroepskeuzebegeleiding van vso-leerlingen. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2000.

Gele Katern 2000, nr. 11/12, blz. 5 t/m 8
3-4-2000
De regeling is een voortzetting van de gelijkluidende regeling die gepubliceerd staat in het Gele katern, nummer 1 van 14 januari 1998. Die regeling was geldig tot 1 januari 2000. De regeling geeft aan hoe en op welke wijze schriftelijk ingediende klachte...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: