Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 30 ]December 2000

Vragenrubriek informatiecentrum primair onderwijs
22-12-2000
In de rubriek wordt de berekening van de groeiformatie basisscholen uitgelegd.

Gele Katern 2001, nr. 1, blz. 7 t/m 8
19-12-2000
Deze regeling bevat een model voor de geschiktheidsverklaring, uit te reiken na het met gunstig gevolg deelnemen aan het geschiktheidsonderzoek, bedoeld in artikel 4 van de Interimwet zij-stroom. Deze regeling treedt in werking op 20 januari 2001.

Gele Katern 2001, nr. 1, blz. 17 t/m 22
19-12-2000
Als vervolg op de pilot trajectbegeleiders worden vijf gemeenten in de gelegenheid gesteld om ervaringen op te doen met het terugleiden van werkende jongeren/voortijdig schoolverlaters naar een onderwijsinstelling om een startkwalificatie te behalen. Deze...

Wijziging Regeling bekostiging hoger onderwijs
19-12-2000
Deze gewijzigde regeling met betrekking tot het hoger beroepsonderwijs voorziet in de behoefte om duidelijkheid te geven over de vigerende regelgeving voor het begrotingsjaar 2000 en over de gevolgen van de wijzigingen in het bekostigingsbesluit WHW met i...

Gele Katern 2001, nr. 1, blz. 31 t/m 31
18-12-2000
Naar aanleiding van een bezwaarprocedure is gebleken dat de eis om voor de VISIE-beurs-regeling in aanmerking te komen de student tenminste een jaar voor het volgen van onderwijs was ingeschreven aan een school of instelling die is bekostigd, aangewezen o...

Gele Katern 2000, nr. 30, blz. 29 t/m 32
14-12-2000
Deze regeling geeft informatie over het aanvullend formatiebeleid voor het schooljaar 2001/2002. Ten opzichte van de regeling voor het schooljaar 2000/2001 kan thans ook aanvullende formatie worden gevraagd voor leerlingen afkomstig van scholen voor zeer ...

Gele Katern 2001, nr. 1, blz. 4 t/m 5
13-12-2000
Deze regeling stelt de bedragen vast met betrekking tot de studiefinanciering die gelden voor het jaar 2001. De WSF 2000 schrijft voor dat jaarlijks ten gevolge van indexering aangepaste normbedragen worden vastgesteld. Deze regeling treedt in werking op ...

Gele Katern 2001, nr. 1, blz. 15 t/m 15
12-12-2000
De afsluitende toetsen basisvorming 2000 zijn door het CITO aan de scholen beschikbaar gesteld. De scholen hoeven voor het schooljaar 2000-2001 geen rapportage over het gebruik van de afsluitende toetsen naar de Inspectie te sturen. De toetsing heeft geen...

Regeling landelijke projecten impuls relatieversterking vmbo-bedrijfsleven januari 2001
10-12-2000
In deze regeling wordt aangegeven hoe scholen en scholengemeenschappen met ��n of meer afdelingen vbo in aanmerking kunnen komen voor een aanvullende vergoeding voor inventarisvernieuwingen. Zij komen in aanmerking door zich in te schrijven op en deel te ...

Wijziging van de Uitvoeringsregeling WEB
8-12-2000
Met deze regeling wordt de Uitvoeringsregeling WEB op twee punten aangepast: 1. Er wordt een bijlage voor 2001 voor de vervangende gegevens bbo vastgesteld. 2. De vervangende gegevens Voa worden voor het jaar 2001 vastgesteld. Over de inhoud van deze rege...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: