Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 24 ]September 1999

Gele Katern 1999, nr. 22, blz. 9 t/m 11
15-9-1999
De invoering van de euro als wettig betaalmiddel op 1 januari 2002 brengt extra kosten met zich mee. Zo moeten alle bedrijfsprocessen en informatiesystemen van de scholen euro-bestendig zijn. Voor deze extra kosten krijgen scholen in het voortgezet onderw...

Gele Katern 1999, nr. 21, blz. 5 t/m 7
14-9-1999
In deze voorlichtingspublicatie wordt informatie gegeven over de maatregelen die Cfi heeft genomen om te voorkomen dat zich op 1 januari 2000 problemen zou voordoen in de hard- en software van Cfi-applicaties die door scholen en instellingen worden gebrui...

Gele Katern 1999, nr. 21, blz. 35 t/m 37
14-9-1999
Met deze publicatie worden de bekostigde instellingen voor secundair beroepsonderwijs op de hoogte gebracht op welke wijze zij de benodigde gegevens, over het studiejaar 1998-1999, aan Cfi beschikbaar moet stellen. Deze gegevens heeft Cfi nodig voor de be...

Gele Katern 1999, nr. 22, blz. 7 t/m 8
14-9-1999
Deze regeling geeft scholen (of afdelingen) voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen de mogelijkheid om op verzoek aanvullende formatie aan te vragen. De regeling is alleen bedoeld voor speciale scholen of afdelingen voor zeer moeilijk l...

Gele Katern 1999, nr. 21, blz. 9 t/m 17
13-9-1999
In deze voorlichtingspublicatie wordt informatie gegeven over de leerlingentelling basisscholen op 1 oktober 1999. Daarnaast wordt er een tijdpad gegeven van de telprocedure met daarin de belangrijkste stappen en data. Per stap is ook aangegeven wie de ui...

Gele Katern 1999, nr. 21, blz. 19 t/m 34
13-9-1999
In deze mededeling wordt informatie gegeven over de leerlingentelling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs per 1 oktober 1999. Daarnaast wordt er een tijdpad gegeven voor de telprocedure met daarin de belangrijkste stappen en data. Per stap is aangeg...

Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs (Gele Katern 1999, nr. 22, blz. 25 t/m 48)
13-9-1999
Door een wijziging in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld, aangepast. Dit betekent dat de bestaande Regeling aanmelding en loting...

Gele Katern 1999, nr. 22, blz. 5 t/m 6
13-9-1999
Voor de opgave van het aantal leerlingen in het primair onderwijs, worden de jaarlijkse wettelijk voorgeschreven telformulieren gebruikt. In deze regeling worden deze telformulieren vastgesteld. Deze regeling treedt in werking op 2 oktober 1999.

Gele Katern 1999, nr. 23, blz. 5 t/m 8
13-9-1999
Per 1 juli 1999 is de uniforme klachtenregeling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Dit betekent dat de bestaande regeling, de Klachtenprocedure OCenW 1996, komt te vervallen. In deze publicatie is de klachtenregeling OCenW 1999 ...

Gele Katern 1999, nr. 20, blz. 15 t/m 30
8-9-1999
In deze publicatie (septembermededeling) staat informatie die nodig is voor de voorbereiding van de eindexamens vwo, havo, mavo, vbo en vavo in 2000. Zo is onder meer in hoofdstuk III 'Mededelingen per schoolsoort en per vak' aangegeven waar het examenpr...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: