Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 24 ]



September 1999

Gele Katern 1999, nr. 23, blz. 13 t/m 17
29-9-1999
Met deze regeling ontvangen scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs een aanvullende vergoeding voor de integratie van ict. De vergoeding geldt voor het schooljaar 1999 - 2000. In november 1999 ontvangen de scholen een beschikki...

Gele Katern 1999, nr. 24, blz. 5 t/m 9
29-9-1999
In deze publicatie worden de programma's van eisen voor de basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs vastgesteld. Volgens wettelijk voorschrift moeten de programma's van eisen voor het het nieuwe bekostigingsjaar voor 1 oktober worden vastg...

Gele Katern 1999, nr. 24, blz. 10 t/m 14
29-9-1999
In deze publicatie worden van de programma's van eisen voor (v)so-scholen en svo-scholen vastgesteld. Volgens wettelijk voorschrift moeten de bedragen van de programma's van eisen voor het nieuwe bekostigingsjaar voor 1 oktober worden vastgesteld. De rege...

Gele Katern 1999, nr. 24, blz. 15 t/m 15
28-9-1999
Jaarlijks moet voor 1 oktober het bedrag per leerling voor schoolbegeleiding worden vastgesteld. Omdat er nog geen nieuwe onderwijs-CAO is afgesproken wordt het bedrag per leerling voor schoolbegeleiding voor het jaar 2000 vastgesteld op hetzelfde niveau ...

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 5 t/m 6
28-9-1999
In de regeling de jaarlijkse vaststelling van de vergoedingsbedragen waarmee de centrales en de vakorganisaties aan de instellingen de vervanging vergoeden van personeel dat buitengewoon verlof heeft volgens de Regeling GO- en vakbondsfaciliteiten 1998. D...

Gele Katern 1999, nr. 23, blz. 18 t/m 23
27-9-1999
In deze publicatie is een overzicht opgenomen waarin wordt aangegeven welke bedrag de gemeente in het jaar 2000 ontvangt voor de rijksbijdrage educatie. Daarnaast zullen de gemeenten een brochure ontvangen waarin de berekeningswijze is opgenomen van dez...

Gele Katern 1999, nr. 23, blz. 9 t/m 12
21-9-1999
Vanaf het jaar 2000 zullen de extra ict-middelen deel uitmaken van de reguliere vergoeding voor de voorzieningen voor de materi´┐Żle instandhouding. Om scholen voor primair onderwijs ook in 1999 in staat te stellen aan de integratie te werken van het ict - ...

Gele Katern 1999, nr. 22, blz. 18 t/m 24
17-9-1999
Deze regeling biedt informatie over het aanvragen van intrasectorale programma's in de schooljaren 1998 - 1999 en 1999 - 2000. De regeling komt in de plaats van de voorlichtingspublicatie van 28 november 1998 (Gele katern 1998, 28) over dit onderwerp. Dez...

Gele Katern 1999, nr. 22, blz. 14 t/m 17
17-9-1999
In deze regeling wordt informatie gegeven over de criteria en procedureregels voor het aanvragen van toestemming voor het verzorgen van onderdelen vbo door een andere school voor vbo. Deze regeling vloeit voort uit de wet waarbij de leerwegen in de hogere...

Gele Katern 1999, nr. 22, blz. 12 t/m 13
17-9-1999
Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling faciliteitenbeleid vmbo 1999 - 2000, gepubliceerd in het Gele katern 1998, nummer 28, gewijzigd. Scholen en scholengemeenschappen met een afdeling vbo kunnen in het schooljaar 1999 - 2000 of 2000 - 2001 extra ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 



van:
  

tot: