Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]Augustus 1999

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 30 t/m 46
30-8-1999
In deze publicatie wordt informatie gegeven over de mogelijkheid om, op grond van artikel 75 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), scholen voor voortgezet onderwijs om te zetten, te splitsen, te verplaatsen of een nevenvestiging te vormen. De publ...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 68 t/m 69
26-8-1999
Het doel van deze publicatie is om de instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) informatie te geven over de gegevensopvraag die in oktober 1999 zal plaatsvinden over de schooljaren 1998 - 1999 en 1999 - 2000.

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 53 t/m 55
25-8-1999
In deze publicatie is de procedure opgenomen voor de wijze waarop instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het CREBO. Deze procedure geldt voor opleidingen die in het studiejaar 2000 - 2001 beginnen. Aanvragen voor bekostigde beroepsople...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 56 t/m 59
25-8-1999
In deze publicatie is de procedure opgenomen voor de wijze waarop instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het CREBO. Deze procedure geldt voor opleidingen die in het studiejaar 2000 - 2001 beginnen. Aanvragen voor diploma-erkenning moet...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 60 t/m 62
25-8-1999
In deze publicatie is de procedure opgenomen voor de wijze waarop exameninstellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het CREBO. Deze procedure geldt voor extern te legitimeren deelkwalificaties die in het studiejaar 2000 - 2001 beginnen. A...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 28 t/m 30
20-8-1999
In deze regeling worden de thema's voor het examen maatschappijleer oude stijl en de omeinen voor het centraal examen nieuwe stijl bekend gemaakt. Beide onderdelen worden in de examenjaren 2001 en 2002 getoetst. Deze regeling treedt in werking op 11 sept...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 51 t/m 52
20-8-1999
In deze regeling worden de eindtermen beroepsonderwijs en het overzicht van bekostigde beroepsopleidingen voor het jaar 2000 en 2001 vastgesteld. Bijlage 1, onderdeel van deze regeling, zal separaat verschijnen in de brochurereeks CREBO. Bijlage 2 ligt te...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 20 t/m 22
20-8-1999
Leerlingen aan een dagschool die in de loop van het cursusjaar overlijden of wegens ziekte geen onderwijs meer kunnen volgen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, op verzoek het lesgeld terugbetaald krijgen. In deze publicatie staat een overzicht van de ver...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 22 t/m 24
20-8-1999
Wanneer de inschrijving aan een dagschool op een bepaald tijdstip wordt be�indigd behoeft er, ongeacht de reden van be�indiging, geen lesgeld te worden betaald. In deze publicatie staat een overzicht van de restitutiemogelijkheden voor het cursusjaar 1999...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 27 t/m 28
19-8-1999
Voor de examens aardrijkskunde oude stijl moeten op grond van de huidige examenregelingen de onderwerpen voor het centraal en schriftelijk examen worden gepubliceerd. In deze regeling de onderwerpen voor het examenjaar 2001. Deze regeling treedt in werkin...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: