Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 21 ]Juli 1999

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 7 t/m 8
28-7-1999
In deze rubriek worden vragen beantwoord over het opfrisverlof van onderwijsgevend personeel voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en over de Regeling verzilvering formatie-rekeneenheden 1999 - 2000.

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 26 t/m 28
28-7-1999
In deze rubriek worden vragen gesteld over de volgende onderwerpen: - aanmelding centrale dienst en verdeling zorgformatie, - de garantie die directieleden hebben, nu sbo's voor het schooljaar 1999 - 2000 minder fre's voor de schoolleiding krijgen - ...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 62 t/m 67
22-7-1999
Met de wijziging van de 'Regeling Informatievoorziening bve' worden de bijlagen bij deze regeling opnieuw vastgesteld. Met het oog op de bekostiging vanaf het jaar 2000, zijn de bijlagen gewijzigd op de punten: controle, controleerbaarheid, eenduidigheid,...

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 6 t/m 7
21-7-1999
In deze regeling wordt de jaarlijkse vaststelling van de opslagpercentages voor het VF en het PF weergegeven. Deze zijn ten opzichte van het vorige jaar alleen technisch bijgesteld behoudens een verhoging van 0,1 % voor het VF in verband met een exploitat...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 48 t/m 49
21-7-1999
Voor de houders van een verblijfsvergunning wordt de wachttermijn binnen de tegemoetkoming in de studiekosten verkort tot ��n jaar. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 1999.

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 71 t/m 72
21-7-1999
In deze publicatie wordt vastgesteld dat de wachttermijn om in aanmerking te komen voor studiefinanciering voor houders van een verblijfsvergunning verkort is tot ��n jaar. Deze regeling treedt in werking op 1 september 1999 en geldt tot en met 31 juli 20...

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 29 t/m 33
19-7-1999
Om de uitwisseling van vakgegevens tussen scholen en andere instanties te vergemakkelijken, is in overleg met het ministerie van OCenW, de inspectie, IB-Groep, Cito en Cfi een lijst met eensluidende codering samengesteld. In deze publicatie een overzicht ...

Internationale aspecten studiefinanciering Aruba en Nederlandse Antillen
19-7-1999
In deze regeling wordt de verlenging van de werkingsduur van de bestaande regeling waarbij nieuwe studenten op de Nederlandse Antillen en Aruba in aanmerking kunnen komen voor studiefinanciering, vastgesteld. De verlenging van de werkingsduur geldt voor �...

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 5 t/m 5
17-7-1999
De bedragen van de specifieke goa uitkering, die in de regeling 'Indexering specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid' stonden vermeld (zie Gele katern 1998, 17), blijken te laag te zijn. Het juiste bedrag ligt 2,9% hoger. In deze reg...

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 25 t/m 26
16-7-1999
Door de nieuwe onderwijs-CAO wordt het bedrag per leerling@ voor schoolbegeleiding verhoogd van f64,- naar f66,-. In de@ regeling de vaststelling hiervan. Met dit bedrag wordt de specifieke uitkering voor@ schoolbegeleiding aan de gemeenten berekend. Deze...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: