Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 27 ]Juni 1999

Gele Katern 1999, nr. 18b, blz. 17 t/m 21
30-6-1999
Deze regeling bevat een aanvulling op de 'Overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs lom en mlk' die gepubliceerd staat in het Gele katern 1998, nummer 24. De in dit katern gepubliceerde regeling geeft een oplossing van een aanta...

Gele Katern 1999, nr. 18b, blz. 30 t/m 30
30-6-1999
Op 17 juni j.l. heeft de staatssecretaris van onderwijs mevrouw Adelmund met de Tweede Kamer gesproken over de inhoud van de nieuwe planprocedurele toetsingskaders voor het voortgezet onderwijs. Deze publicatie informeert de scholen over de uitkomst van d...

Centrale examens profielen havo en vwo en oude stijl
28-6-1999
In deze publicatie vindt u informatie over de havo-examens in het jaar 2000 en havo/vwo-examens in het jaar 2001.

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 8 t/m 17
28-6-1999
In deze publicatie worden de financi´┐Żle arbeidsvoorwaarden gepubliceerd die per 1 juli 1999 zijn gewijzigd door de verhoging van het wettelijk minimumloon, de wijzigingen in de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de verhoging van de franchise voor Ouderdomspen...

Gele Katern 1999, nr. 18a, blz. 23 t/m 24
26-6-1999
Deze regeling wijst de domeinen aan voor het centraal examen aardrijkskunde in de examenjaren 2001 tot en met 2005. De aanwijzing is in overeenstemming met het roulatieschema dat CEVO en Cito in de syllabus 'Aardrijkskunde' voor vwo en havo hebben gepubli...

Gele Katern 1999, nr. 18b, blz. 11 t/m 13
25-6-1999
Zoals in artikel 12, zesde lid, van het Formatiebesluit WPO staat vermeld, worden bij ministeri´┐Żle regeling formulieren vastgesteld. In deze regeling de vaststelling van het formulier voor de opgave van de buitenreguliere - of eerste schooldagtelling. Dez...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 25 t/m 26
25-6-1999
Deze publicatie betreft een herplaatsing van de Regeling van 6 april 1999, VO/TAB-1999/3322 (Gele katern 1999, 12/13). Reden is, dat de regeling vragen heeft opgeroepen over de toepassing van de faciliteitenregeling voortgezet onderwijs op het leerwegonde...

Gele Katern 1999, nr. 18a, blz. 19 t/m 21
24-6-1999
Deze regeling beschrijft de onderwerpen (subdomeinen van domein C) voor het centraal examen ckv2 voor het vwo voor de jaren 2001-2006 en voor havo voor de jaren 2000-2005. De regeling treedt op 10 juli 1999 in werking.

Gele Katern 1999, nr. 18b, blz. 5 t/m 6
24-6-1999
In deze regeling worden de jaarlijkse nascholingsbedragen voor onder meer het personeel van basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen en afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs en scholen voor...

Wijziging Regeling bekostiging Hoger Onderwijs
24-6-1999
De bekostigingsbedragen die in de regeling zijn vermeld, worden geactualiseerd in verband met de recente loon- en prijsbijstellingen. Daarnaast worden, zowel voor het wetenschappelijk onderwijs (wo) als voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) enkele aanpass...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: