Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 18 van 18 ]Mei 1999

Gele Katern 1999, nr. 15, blz. 5 t/m 6
18-5-1999
In deze voorlichtingspublicatie wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de invoering van de Wet onderwijs in allochtone levende talen (Wet oalt). Door de inwerkingtreding van deze wet, met ingang van 1 augustus 1998, kan het oalt-onderwijs niet meer bi...

Gele Katern 1999, nr. 14, blz. 8 t/m 15
17-5-1999
In deze regeling zijn de voorwaarden opgenomen waaronder loonkostensubsidie wordt verstrekt, de wijze waarop de hoogte van die subsidie wordt vastgesteld, de verplichtingen voor de besteding van de subsidie en de wijze waarop de subsidie kan worden aangev...

Gele Katern 1999, nr. 14, blz. 16 t/m 18
17-5-1999
Deze regeling zorgt ervoor dat aan een aantal bewijzen van bekwaamheid voor enkele vakken in het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs, onderwijsbevoegdheid wordt verbonden. Het gaat hier om de bewijzen van bekwaamheid vermeld onder de n...

Gele Katern 1999, nr. 15, blz. 9 t/m 16
17-5-1999
In het Regeerakkoord is voor het voortgezet onderwijs 192 miljoen gulden uitgetrokken voor achterstallig onderhoud. Samen met de incidentele middelen van 31 miljoen gulden, komt er 223 miljoen gulden beschikbaar voor onderhoud. Deze middelen zullen in de ...

Gele Katern 1999, nr. 14, blz. 5 t/m 7
12-5-1999
De IB-Groep Groningen is aangewezen als secretariaat van de geschillencommissie WSNS en van de Geschillencommissie VO. Voor deze taak ontvangt de IB-Groep ieder jaar een subsidie. In deze regeling wordt de verstrekking van de subsidie gegeven. Deze regeli...

Gele Katern 1999, nr. 14, blz. 25 t/m 27
12-5-1999
Gedurende de periode 1 augustus 1999 tot 1 augustus 2002 zullen scholen en afdelingen voor svo-lom dan wel svo-mlk worden samengevoegd met een school voor vbo (als leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs) of worden omgezet in een school voor p...

Gele Katern 1999, nr. 16, blz. 5 t/m 7
11-5-1999
In artikel 1 van de regeling de vaststelling van de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in die gemeenten die betrokken zijn bij een herindeling en/of grenscorrectie in 1999. Deze regeling treedt in werking op 12 juni 1999 en werkt ter...

Gele Katern 1999, nr. 14, blz. 28 t/m 31
6-5-1999
Doel van de regeling is om voor het beroepsonderwijs een herkenbare deelnemersorganisatie te ontwikkelen en in stand te houden. De subsidie die hiervoor wordt verkregen, wordt vooralsnog voor drie jaar verleend. Na evaluatie in het jaar 2001 zal bekeken...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: