Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]Februari 1999

Gele Katern 1999, nr. 6/7, blz. 17 t/m 26
26-2-1999
Deze voorlichtingspublicatie, ook wel maartmededeling genoemd, is bedoeld ter voorbereiding op de centrale examens vwo, havo, mavo vbo en vavo in 1999. Het geeft meer informatie over de organisatie met onder meer mededelingen per vak.

Gele Katern 1999, nr. 6/7, blz. 7 t/m 8
23-2-1999
In de periode april/juni zal de telling plaatvinden van leerlingen/studenten met de Belgische nationaliteit. Deze publicatie bevat daar meer informatie over.

Gele Katern 1999, nr. 6/7, blz. 10 t/m 11
18-2-1999
Zelfstandige (gefuseerde) of samenwerkende schoolbesturen kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie (stimuleringsbijdrage) krijgen voor de ontwikkeling van grotere samenwerkende bestuurlijke eenheden. Door de invoering van de Wet op het primair onderwi...

Gele Katern 1999, nr. 5, blz. 11 t/m 12
17-2-1999
In deze publicatie is de te volgen procedure opgenomen rondom de 1 maarttelling die basisscholen die in aanmerking komen voor groeiformatie moeten houden in het kader van vereenvoudiging Londo.

Gele Katern 1999, nr. 5, blz. 13 t/m 14
17-2-1999
In deze vragenrubriek worden vragen behandeld over de aanmelding verplichte centrale dienst, de BAPO-regeling bij be�indiging dienstverband halverwege het schooljaar en de vaststelling verlofwerktijdfaktor bij buitengewoon verlof en ouderschapsverlof.

Gele Katern 1999, nr. 6/7, blz. 12 t/m 13
12-2-1999
Met deze regeling kunnen scholen voor havo/vwo, of een scholengemeenschap die ��n of beide scholen omvat, aanspraak maken op een bedrag van f 10.700,- voor de onderwijskundige vernieuwing van de tweede fase havo/vwo. De scholen hoeven geen aanvraag in te ...

Gele Katern 1999, nr. 5, blz. 17 t/m 18
10-2-1999
Deze publicatie regelt dat voor het schooljaar 1999-2000 voor nascholing f 980,- per formatieplaats beschikbaar is. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 1999.

Gele Katern 1999, nr. 5, blz. 15 t/m 16
10-2-1999
In deze regeling wordt vastgelegd welke leraar bevoegd is om onderwijs te geven in culturele en kunstzinnige vorming 2,3. Scholen mogen er voor kiezen CKV2,3 en daarmee de definitieve invulling van het profiel cultuur en maatschappij) per 1 augustus 1999 ...

Gele Katern 1999, nr. 5, blz. 29 t/m 30
5-2-1999
In aansluiting op de reeds eerder gepubliceerde regeling in Gele katern 1998 nr.7, wordt in deze publicatie de faciliteitenregeling voor het schooljaar 1999-2000 bekendgemaakt. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 1999.

Gele Katern 1999, nr. 5, blz. 23 t/m 24
5-2-1999
Deze regeling bevat de thema's/onderwerpen voor het centraal examen 2002 en 2003 overeenkomstig de examenprogramma's voor geschiedenis (en staatsinrichting). Deze regeling treedt in werking op 20 februari 1999.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: