Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 33 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 21 - 30 van 33 ]December 1999

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 12 t/m 13
3-12-1999
In deze regeling wordt de vergoeding voor nascholing van het personeel van de scholen voor voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2000 - 2001 vastgesteld. De regeling is, behalve een wijziging van het bedrag per formatieplaats, inhoudelijk niet gewijzi...

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 19 t/m 21
3-12-1999
Met de Stichting CJP en de Stichting Vouchercentrale is op 3 juni 1999 een overeenkomst gesloten met het oog op de verspreiding en inning van cultuurvouchers voor het voortgezet onderwijs. Deze regeling regelt de verstrekking van vouchers aan scholen voo...

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 16 t/m 18
3-12-1999
Met deze regeling wijzigen de landelijke gpl-bedragen als gevolg van de afgesloten CAO 1999 - 2000. Het gaat om de afgesproken maatregelen, die per 1 januari 2000 ingaan: het schrappen van de zogenoemde periodiekenstop voor leerkrachten en verkorting van...

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 14 t/m 16
3-12-1999
De afsluitende toetsen basisvorming 1999 worden door het Cito aan de scholen beschikbaar gesteld. De scholen hoeven voor het schooljaar 1999 - 2000 geen rapportage over het gebruik van de afsluitende toetsen naar de Inspectie te sturen.

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 68 t/m 70
3-12-1999
Met deze regeling worden wijzigingen aangebracht in de Regeling CRIHO 1996, met kenmerk WO/BL-96018954, gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 19. Deze is eerder gewijzigd bij de Regeling van 10 juli 1998, kenmerk WO/BS-1998/27210, gepubliceerd in...

Gele Katern 1999, nr. 31, blz. 8 t/m 9
2-12-1999
In deze regeling is de aanvraag voor de vaststelling van de rijksvergoeding (avr) over 1999, het controleprotocol po 1999 en de vaststelling van de te gebruiken formulieren gepubliceerd. Deze avr-formulierenset wordt separaat, voor 1 februari 2000, naar ...

Gele Katern 1999, nr. 31, blz. 9 t/m 10
2-12-1999
In deze regeling wordt informatie gegeven over aanvullende formatie voor de commissie van onderzoek van (v)so-scholen voor leerlingen die rechtstreeks instromen in het regulier onderwijs. Het is een ongewijzigde voortzetting van de regeling voor het scho...

Gele Katern 1999, nr. 31, blz. 15 t/m 18
2-12-1999
Deze regeling geeft informatie over het aanvullend formatiebeleid voor het basisonderwijs voor het schooljaar 2000 - 2001. Ten opzichte van de regeling voor het schooljaar 1999 - 2000 is het onderdeel 'toename van het aantal leerlingen op de eerste schoo...

Gele Katern 1999, nr. 31, blz. 5 t/m 6
2-12-1999
In deze regeling wordt de geldswaarde per formatierekeneenheid voor het schooljaar 2000 - 2001 vastgesteld. Tevens wordt de verzilvering mogelijk gemaakt voor het symbiose-onderwijs voor scholen voor praktijkonderwijs die nog gebruik moeten blijven maken...

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 86 t/m 95
2-12-1999
Met deze regeling kan subsidie worden verleend aan hogescholen voor de omslag van eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen, zoals bedoeld in de nota's 'Maatwerk voor morgen' en 'Educatief Partnerschap'. Deze regeling treedt in werking op 25 december en ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: