Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 33 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 33 ]December 1999

Gele Katern 2000, nr. 1, blz. 5 t/m 6
7-12-1999
Deze regeling maakt het mogelijk om af te wijken van de toepassing van artkel 5, eerste lid, onderdeel f van de Bwoo-regeling. Het stelt Bwoo-gerechtigden met een bijzondere persoonlijke betrokkenheid bij de aarbeving in Turkije op 17 augustus jl in staat...

Gele Katern 2000, nr. 1, blz. 7 t/m 8
7-12-1999
In deze regeling wordt de opheffingsnorm van de gemeente@ Zaltbommel en Maasdriel vastgesteld. De gemeenten@ Zaltbommel en Maasdriel zijn per 1 januari 1999 betrokken@ geweest bij een gemeentelijke herindeling. Met inachtneming van artikel 155 van de Wet ...

Gele Katern 1999, nr. 31, blz. 11 t/m 12
6-12-1999
In het Gele katern nummer 24 van 13 oktober 1999 zijn de regelingen opgenomen met de nieuwe vergoedingsbedragen van de programma's van eisen voor het bo, het (v)so en het svo. Nu de voorhangtermijn van vier weken bij de Tweede Kamer is verstreken en de Ka...

Gele Katern 1999, nr. 31, blz. 19 t/m 21
6-12-1999
Met deze regeling worden de bedragen vastgesteld voor de nascholing van het personeel van onder meer scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, scholen voor praktijkonderwij...

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 24 t/m 24
6-12-1999
De wijziging van de Regeling faciliteitenbeleid vmbo 1999 - 2000 (Gele katern 1998, 28) is het gevolg van de beleidsregel 'Wijziging toetsingskader Plan van Scholen 2001 - 2003' (Gele katern 1999, 29/30). De wijziging maakt het mogelijk dat bij inleveri...

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 22 t/m 23
6-12-1999
In deze regeling wordt de nieuwe inrichting van het financieel jaarverslag (jaarrekeningen) voor scholen in het voortgezet onderwijs vastgesteld. Hiermee is bereikt, dat alle sectoren vanaf het verslagjaar 2000 dezelfde richtlijnen krijgen. Voor de sect...

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 25 t/m 30
6-12-1999
Met deze regeling wordt in het kader van de integratie van ict in het onderwijs en het gebruik van kennisnet een aanvullende vergoeding beschikbaar gesteld. Deze vergoeding geldt voor scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs vo...

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 33 t/m 33
6-12-1999
De afsluitende toetsen basisvorming 1999 worden door het Cito aan de scholen beschikbaar gesteld. De scholen hoeven voor het schooljaar 1999 - 2000 geen rapportage over het gebruik van de afsluitende toetsen naar de Inspectie te sturen.

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 62 t/m 63
6-12-1999
In deze publicatie wordt de inrichting van het financieel jaarverslag voor instellingen voor educatie en beroepsonderwijs, agrarische innovatie- en praktijkcentra en landelijke organen in de bve-sector vastgesteld. Deze nieuwe financi´┐Żle inrichting geldt ...

Uitvoeringsregeling wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) BVE/DenR-1999/44797
3-12-1999
Deze regeling bevat een 40-tal artikelen waarin de inwerkingtreding van zowel de WEB als het Uitvoeringsbesluit WEB wordt geregeld. In hoofdstuk 2 van de regeling woren voorschriften gegeven over de beroepsopleidingen verzorgd aan de instituten voor Doven...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: