Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 33 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 33 ]December 1999

Gele Katern 2000, nr. 1, blz. 16 t/m 25
24-12-1999
In deze regeling zijn de regels opgenomen voor het verstrekken van subsidies voor de ondersteuning van de herstructurering van het kunstonderwijs in het hoger beroepsonderwijs voor de jaren 2000-2004. Deze regeling treedt in werking op 25 januari 2000.

Gele Katern 1999, nr. 31, blz. 7 t/m 7
22-12-1999
In deze vragenrubriek worden vragen behandeld over de tegemoetkoming in de ziektekosten voor deeltijders. Zie ook OCenW-Mededeling AB/PSW-1998/22422 van 18 mei 1998 in het Gele katern nummer 13/14 van 3 juni 1998.

Wijziging Regeling bekostiging hoger onderwijs
17-12-1999
De bekostigingsbedragen die in de regeling zijn vermeld worden geactualiseerd in verband met de recente loon- en prijsbijstellingen. Daarnaast worden, zowel voor wo als voor hbo, enkele aanpassingen doorgevoerd die verband houden met wijzigingen in het Be...

Gele Katern 2000, nr. 1, blz. 31 t/m 31
14-12-1999
In deze regeling staan de uitvoeringsregels voor toepassing van de hardheidsclausule voor studerenden waarvan de ouders weigeren een bijdrage te leveren voor de opleiding. De hier gepubliceerde beleidsregel is een verlenging van de werkingsduur (met vier ...

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 64 t/m 67
10-12-1999
In deze publicatie worden de formulieren vastgesteld die gebruikt moeten worden bij de informatieverstrekking over de inburgering nieuwkomers 1999. In het kader van de WIN worden deze formulieren voor 21 december 1999 aan elke gemeente of samenwerkingsv...

Gele Katern 2000, nr. 1, blz. 12 t/m 14
9-12-1999
In deze regeling worden de toekenningscriteria gepubliceerd en de aanvullende vergoeding vastgesteld die het bevoegd gezag van een school ontvangt als tegemoetkoming in de kosten die het gevolg zijn van de arbeidsknelpunten. De vergoeding geldt voor de k...

Gele Katern 1999, nr. 1, blz. 24 t/m 28
8-12-1999
Het beleid van de minister van onderwijs is gericht op het bevorderen van het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs. In de bve-sector is al in 1995 door het ministerie van onderwijs, ism personen uit het onderwij...

Gele Katern 2000, nr. 1, blz. 10 t/m 11
8-12-1999
Sinds 1 januari 1997 is er voor het primair onderwijs een vereenvoudigd stelsel voor de bekostiging van de materi´┐Żle instandhouding. De invoering van dit stelsel had verdeeleffecten tot gevolg. Om te wennen aan de nieuwe vergoeding is er een gewenningsreg...

Gele Katern 1999, nr. 31, blz. 12 t/m 14
7-12-1999
In deze regeling wordt de jaarlijkse vergoeding voor de bedrijfsgezondheidszorg (bgz) voor het primair onderwijs bekend gemaakt. De vergoeding geldt voor de periode januari 2000 tot en met december 2000. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2000....

Gele Katern 1999, nr. 31a, blz. 8 t/m 9
7-12-1999
In deze regeling worden de aangepaste rentepercentages voor het jaar 2000 vastgesteld. Zoals de WSF voorschrijft wordt ieder jaar, door indexering en via een ministeri´┐Żle regeling, de rentepercentages opnieuw vastgesteld. Deze regeling treedt in werking ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: