Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 23 ]November 1999

Gele Katern 1999, nr. 29/30, blz. 16 t/m 16
30-11-1999
In deze regeling wordt het controleprotocol 1999 voor de vo-sector vastgesteld. Alle bekostigde scholen en organisaties voor het voortgezet onderwijs ontvangen twee exemplaren van het controleprotocol. Deze regeling treedt in werking op 11 december 1999.

Gele Katern 1999, nr. 29/30, blz. 21 t/m 24
29-11-1999
Met deze publicatie worden de instellingen voor secundair beroepsonderwijs op de hoogte gebracht op welke wijze zij gegevens moeten verzamelen en verstrekken. Deze informatieuitwisseling is nodig om de rijksbijdrage voor het kalenderjaar 2001 van deze ins...

Gele Katern 1999, nr. 29/30, blz. 10 t/m 12
29-11-1999
Door de invoering van de euro, op 1 januari 2002, moeten scholen voor primair onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs extra kosten maken om de verschillende bedrijfsprocessen aan te passen. Het doel van deze regeling is om deze scholen in de jaren 200...

Gele Katern 1999, nr. 28, blz. 6 t/m 6
24-11-1999
In deze vragenrubriek wordt de vraag behandeld wanneer de extra vergoeding voor de CASO-toeslag voor het jaar 1998 wordt uitbetaald.

Gele Katern 1999, nr. 28, blz. 15 t/m 15
24-11-1999
In de vragenrubriek wordt een vraag behandeld over de Regeling vaststelling bedragen nascholing primair onderwijs schooljaar 1999-2000.

Gele Katern 1999, nr. 29/30, blz. 20 t/m 20
23-11-1999
In de 'Regeling kennisuitwisseling beroepsonderwijs bedrijfsleven' is bepaald dat jaarlijks het subsidieplafond wordt vastgesteld. In deze regeling wordt het subsidieplafond vastgesteld. Voor het jaar 2000 is er een bedrag van 11 miljoen gulden beschikbaa...

Gele Katern 1999, nr. 29/30, blz. 14 t/m 15
23-11-1999
Bij scholen voor primair onderwijs bestaat nog altijd de behoefte aan computers met een 486 DX2-processor. Dit jaar is een fiscale maatregel in werking getreden die het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om gebruikte computers af te staan voor hergebruik ...

Gele Katern 1999, nr. 26/27, blz. 17 t/m 17
17-11-1999
In deze rubriek worden vragen behandeld over de bestellingswijze van bepaalde CFI-formulieren.

Gele Katern 1999, nr. 28, blz. 15 t/m 16
16-11-1999
In januari 2000 start deze post-hbo opleiding. De opleiding is bestemd voor leerkrachten in de onderbouw (groep 1 tot en met vier) van de basisschool en voor (hoofd)leidsters van peuterspeelzalen met een relevante hbo-opleiding. De opleiding duurt twee j...

Gele Katern 1999, nr. 28, blz. 7 t/m 14
16-11-1999
Om het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs te bevorderen, is besloten om met ingang van 1 januari 2000 de arbeidsvoorwaarden voor het personeel dat werkzaam is in de sector primair onderwijs aan te passen. Dit betekent dat ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: