Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 16 van 16 ]Oktober 1999

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 45 t/m 49
19-10-1999
Naar aanleiding van de vernieuwingsplannen van de universiteiten regelt deze regeling de toekenning van de middelen voor het opzetten van nieuwe begeleidingsvormen voor studenten van de universitaire lerarenopleidingen. De regeling vloeit voort uit het op...

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 9 t/m 11
13-10-1999
Personeel van scholen voor voortgezet onderwijs dat gebruik maakt van het sabbatsverlof en tijdens dit verlof een studie volgt, kan een vergoeding ontvangen voor de kosten van de studie. In deze regeling worden de bedragen voor deze studiekosten voor de j...

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 7 t/m 8
7-10-1999
In de artikelen 77 en 156 van de Wet op het primair onderwijs is geregeld dat de minister van onderwijs nieuwe stichtings- en opheffingsnormen vaststelt voor gemeenten die betrokken zijn bij een herindeling en/of grenscorrectie. In deze regeling worden d...

Gele Katern 1999, nr. 24, blz. 16 t/m 16
5-10-1999
Deze voorlichtingspublicatie is een uitwerking van de cao-afspraak om de kinderopvangmogelijkheden voor vervangers in het primair onderwijs uit te breiden. In de cao 1999-2000 is afgesproken dat voor het primair onderwijs structureel vijf miljoen gulden e...

Gele Katern 1999, nr. 24, blz. 17 t/m 19
4-10-1999
Kandidaten die zijn afgewezen voor de laatste reguliere eindexamens vwo of havo volgens de oude voorschriften van voor de invoering van de profielen, kunnen gebruik maken van een bezemregeling. De bezemregeling voor deze kandidaten wordt hierbij gepublice...

Gele Katern 1999, nr. 24, blz. 20 t/m 32
1-10-1999
In deze publicatie is het Plan van Scholen 2000-2002, dat onlangs door de Tweede Kamer is vastgesteld, weergegeven. Tevens is er een toelichting op dit plan opgenomen, met daarnaast het toetsingskader Plan van Scholen 2001-2003 met de aanvraagprocedure.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: