Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]Oktober 1999

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 14 t/m 19
29-10-1999
Via deze regeling worden de loon- en prijsbijstelling 1999 aan de scholen toebedeeld. Dit gebeurt door aanpassing van de 'Regeling materi�le exploitatiekostenvergoeding over het schooljaar 1998-1999' en door de aanpassing van de 'Regeling materi�le exploi...

Gele Katern 1999, nr. 26/27, blz. 8 t/m 10
29-10-1999
In deze regeling wordt een aantal wijzigingen bekend gemaakt voor deelname aan het CASO-systeem. Daarnaast wordt melding gemaakt van de verhoging van de basistarieven voor het gebruik van het centrale CASO-systeem per 1 januari 2000. Zo wordt het vaste be...

Gele Katern 1999, nr. 26/27, blz. 18 t/m 24
27-10-1999
In deze regeling zijn aanvullende eisen opgenomen, die instellingen moeten stellen aan kandidaten die zich aanmelden voor inschrijving bij de opleidingen op het gebied van de kunst en voor de lerarenopleidingen op het gebied van de kunst. Deze regeling tr...

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 25 t/m 40
25-10-1999
In de publicatie de jaarlijkse rijksbijdrage inburgering nieuwkomers per gemeente voor het jaar 2000. Tevens wordt in de publicatie mededeling gedaan over de wijze waarop de rijksbijdrage is berekend.

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 12 t/m 13
23-10-1999
Op basis van de Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding vso-sovso 1999-2000 krijgen scholen voor svo-lom en svo-mlk een vergoeding voor studie- en beroepskeuzebegeleiding (sbkb). Met ingang van 1 augustus 1999 is een aantal scholen en afdel...

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 41 t/m 44
22-10-1999
Met deze regeling ontvangen de vijf centra voor gehandicapten (Hoensbroek, Werkenrode, Sonherdt, Heliomare en EEGA) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bijdrage voor het zelf uitvoeren van beroepsopleidindingen. Deze vijf scholi...

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 20 t/m 21
21-10-1999
In de regeling de bekendmaking van de bedragen van de zogeheten hardheidsclausule educatie. De bedragen gelden voor de jaren 2000 tot en met 2003. Deze regeling treedt in werking op 6 november 1999.

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 54 t/m 55
21-10-1999
Jaarlijks wordt het collegeld ge�ndexeerd aan de hand van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie. In deze regeling wordt het collegegeld vastgesteld voor het studiejaar 2000-2001.

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 22 t/m 24
20-10-1999
In deze publicatie wordt nader ingegaan op de opgave van gegevens over de contracten die met de regionale opleidingen centra (roc's) zijn afgesloten voor educatieve activiteiten in het jaar 2000.

Gele Katern 1999, nr. 25, blz. 50 t/m 53
19-10-1999
Deze regeling regelt de toekenning van de middelen voor de ontwikkeling en toepassing van ict op de universitaire lerarenopleidingen, de opleiding en nascholing van leraren. Deze regeling treedt in werking op 6 november 1999.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: