Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]Januari 1999

Gele Katern 1999, nr. 4, blz. 27 t/m 28
26-1-1999
In verband met de invoering van het vak algemene natuurwetenschappen in de tweede fase van het vwo en havo per 1 augustus 1998, is voor het vak de onderwijsbevoegdheid geregeld. Voor die onderwijsbevoegdheid komen leraren in aanmerking die met goed gevol...

Gele Katern 1999, nr. 5, blz. 32 t/m 32
26-1-1999
Omdat de effectiviteit van de regeling gelet op de actuele politieke en sociaal-economische situatie in Indonesi´┐Ż onvoldoende wordt geacht, is besloten de regeling in te trekken. Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staat...

Gele Katern 1999, nr. 4, blz. 29 t/m 29
25-1-1999
Het CREBO voor het schooljaar 1999-2000 ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Gele Katern 1999, nr. 2/3, blz. 9 t/m 10
19-1-1999
De basisscholen waar deze regeling op van toepassing is, hebben gemiddeld genomen een ongunstige verhouding tussen de totale formatie-omvang en de hoeveelheid taakrealisatie. Deze beleidsregel compenseert die ongunstige verhouding deels door middel van de...

Gele Katern 1999, nr. 2/3, blz. 38 t/m 43
18-1-1999
In deze regeling gaat het om de toekenning van de middelen voor de vernieuwingsplannen van universiteiten. Via een brief is aan de universiteiten meegedeeld dat de regeling op korte termijn zou worden gepubliceerd omdat de uiterlijke inzenddatum van de pl...

Gele Katern 1999, nr. 2/3, blz. 35 t/m 37
18-1-1999
De instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden ge´┐Żnformeerd over de telling die aan het begin van 1999 zal plaatsvinden. Dit verzoek om medewerking informatie treedt in werking op 27 jan 1999.

Gele Katern 1999, nr. 2/3, blz. 24 t/m 26
18-1-1999
Voor het centraal examen profielen havo van 2000 worden onderdelen aangewezen die in dat centraal examen niet aan de orde komen. Een overzicht van deze onderdelen is in de bijlage opgenomen. Deze regeling treedt in werking op 30 jan 1999 en werkt terug to...

Gele Katern 1999, nr. 2/3, blz. 15 t/m 23
15-1-1999
In deze mededeling wordt informatie verstrekt over de voorschriften die zullen gelden voor oa de omzetting van het svo-lom in een voorziening als bedoeld in artikel VI van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337) en de leerlingnorm voor de omzetting van svo-mlk-...

Gele Katern 1999, nr. 4, blz. 13 t/m 23
15-1-1999
In deze publicatie wordt de exploitatiekostenvergoeding voor scholen voor vwo-avo-vbo-lwoo-praktijkonderwijs vastgesteld voor het schooljaar 1999-2000. Deze regeling treedt in werking op een door minister Apotheker (Ministerie van LNV) nader te bepalen ti...

Gele Katern 1999, nr. 5, blz. 19 t/m 22
15-1-1999
Op grond van de regeling ontvangen de samenwerkingsverbanden vo/svo jaarlijks een bedrag per leerling voor het organiseren van het zorgaanbod in de eigen regio. Deze regeling treedt in werking op 1 februari 1999 en vervalt met ingang van 15 november 2001 ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: