Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 24 ]Augustus 1998

Gele Katern 1998, nr. 18a, blz. 26 t/m 29
30-8-1998
In deze publicatie wordt de procedure voor de wijze waarop instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het Crebo beschrven. Deze procedure geldt voor de opleidingen die in het studiejaar 1999-2000 beginnen. Aanvragen voor bekostigde opleidi...

Gele Katern 1998, nr. 21, blz. 30 t/m 31
30-8-1998
In deze regeling worden de telformulieren voor de opgave van het aantal leerlingen in het primair onderwijs voor het jaar 1998 vastgesteld. De telgegevens moeten juist en op tijd worden ingediend. Deze regeling heeft dan ook tot doel de scholen te wijzen...

Gele Katern 1998, nr. 19, blz. 41 t/m 42
28-8-1998
Het Ontwerp Plan van Scholen 1999-2001 wordt bekendgemaakt. Na behandeling door de Tweede Kamer wordt voor 1 oktober 1998 het definitieve plan vastgesteld. In oktober zullen besturen die een aanvraag hebben ingediend voor opneming in dit plan, bericht on...

Gele Katern 1998, nr. 19, blz. 39 t/m 40
26-8-1998
Voor de toekenning van het juiste aantal formatieplaatsen zijn de gegevens nodig van de peildatumtelling van 1 oktober. Er wordt ingegaan op de procedure van deze telling en het tijdpad.

Gele Katern 1998, nr. 20, blz. 4 t/m 5
26-8-1998
Er wordt ruimte aangegeven waarbinnen de Stichting voor Leerplanontwikkeling zich kan bewegen bij het ontwerpen van een procedure voor de behandeling van aanvragen voor leerplanontwikkeling. Deze regeling treedt in werking op 19 september 1998.

Verhoging bedragen per leerling van de 'Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo schooljaar 1998-1999'
26-8-1998
De exploitatiebedragen per leerling vwo-avo-vbo worden verhoogd. De verhoging houdt verband met - de algemene salarismaatregel voortvloeiende uit de CAO 1997-1999 en de daarmee samenhangende aanvullende afspraken - het beschikbare budget voor prijscompen...

Gele Katern 1998, nr. 19, blz. 31 t/m 34
25-8-1998
Voor scholen die er onder de landelijke gpl per 1 augustus 1998 en 1999 meer dan 3% resp. 4,5% op achteruitgaan, bestaat een overgangsmaatregel. Aan de hand daarvan kan ook worden berekend of scholen er op bestuursniveau 6% of meer op achteruitgaan. De sc...

Gele Katern 1998, nr. 18, blz. 37 t/m 40
24-8-1998
In oktober zal de referentieraming BVE 1998-1999 worden gehouden. In deze publicatie wordt informatie verstrekt over de procedure en de op te vragen gegevens. Met deze telling worden gegevens verzameld over de schooljaren 1997-1998 en 1998-1999.

Gele Katern 1998, nr. 18, blz. 33 t/m 35
24-8-1998
Met deze publicatie worden de regionale opleidingen centra (Roc's) en andere instellingen ge´┐Żnformeerd over de wijze waarop de benodigde informatie over de bekostiging aan Cfi beschikbaar moet worden gesteld.

Gele Katern 1998, nr. 19, blz. 35 t/m 38
24-8-1998
Doel van deze telling is het verzamelen van leerlinggegevens (per 1 oktober), die nodig zijn voor de basisgegevens voor het vaststellen van de personele en materi´┐Żle bekostiging voor het schooljaar 1999-2000. Ook worden gegevens opgevraagd die van belang ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: