Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 21 - 30 van 30 ]Juli 1998

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 49 t/m 54
8-7-1998
In de Onderwijsregeling´┐Żinburgering nieuwkomers, zoals@ gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen nummer 28 van 19@ november 1997, wordt vermeld dat voor een@ accountantsverklaring voor de regeling een controleprotocol@ moet worden opgesteld. In deze regeli...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 91 t/m 92
8-7-1998
Deze publicatie bericht aankomende studenten die in aanmerking willen komen voor een opleiding waarvoor een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, omtrent de factoren die gelden bij de beoordeling van een verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule u...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 9 t/m 21
7-7-1998
De 'Subsidieregeling nationale programma's voor de internationalisering in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs' heeft een wettelijke basis gekregen met de Wet overige OCenW-subsidies. De regeling wordt als ministeri´┐Żle regeling op die wet gebase...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 23 t/m 24
7-7-1998
In deze regeling wordt de geldswaarde per formatierekeneenheid in geval van verzilvering van sabbatsverlof bekendgemaakt. Het gaat hier om een aanvulling op OCenW-Regeling PO/PJ-9723574N van 6 november 1997 (zie Gele katern 1997, 31a) Deze regeling treedt...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 27 t/m 28
6-7-1998
Met deze regeling wordt voor het schooljaar 1998-1999 een deel van de bekostiging voor studie- en beroepskeuzebegeleiding van vso-leerlingen rechtstreeks vergoed aan de vso-scholen en sovso-scholen en -instellingen. Deze regeling treedt in werking op 1 au...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 31 t/m 32
6-7-1998
In deze publicatie wordt aangegeven hoe de extra 10 miljoen gulden voor verbreding van het oalt-aanbod voor nieuwe taalgroepen over gemeenten verdeeld wordt en hoe dat voor individuele gemeenten uitwerkt.

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 85 t/m 90
6-7-1998
Alle studenten in het hoger onderwijs worden geregistreerd in het Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRIHO). Het CRIHO kan op deze manier aan de IB-Groep informatie verstrekken omtrent de studievoortgang, voor beslissingen op verzoeken om toe...

Gele Katern 1998, nr. 17c, blz. 5 t/m 16
5-7-1998
Deze publicatie informeert over de bijgestelde versie van 'Bijlage 1' van de 'Organisatie- en mandaatregeling Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW)', die gepubliceerd staat in het Gele Katern nummer 18 D van 16 juli 1997.

Gele Katern 1998, nr. 16, blz. 55 t/m 58
1-7-1998
Met ingang van 1 juli 1998 treedt de Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten (de zgn. koppelingswet) in werking. Deze wet regelt dat uitsluitend vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven, aanspraak kunnen maken op colle...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 40 t/m 43
1-7-1998
Per 1 januari 1998 wordt de tegemoetkoming zoals bedoeld in het Besluit Ziektekosten Onderwijs en Onderzoekpersoneel (ZKOO) verhoogd. Om deze reden wordt de gemiddelde personeelslast van de school (school-gpl) ook per die datum verhoogd. In deze regeling ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: