Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 30 ]Juli 1998

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 81 t/m 84
10-7-1998
Deze regeling bevat een technische wijziging van de regeling CRIHO 1996. De wijziging vloeit in eerste instantie voort uit het tegelijkertijd met deze wijziging (in dit katern) te publiceren privacyreglement CRIHO van de Informatie Beheer Groep. Van de ge...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 55 t/m 58
10-7-1998
De regeling bevat een aanvullende vergoeding over 1998 voor die leerlingen die kunnen worden gerekend tot de categorie 'voortijdig schoolverlaters' (VSV). Het gaat hier over de periode 1 januari 1998 tot en met 31 december 1998. De regeling maakt onderdee...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 29 t/m 30
10-7-1998
Door de inwerkingtreding van de Wet op het primair onderwijs (WPO) zal de aanduiding van school- en onderwijssoorten in het primair onderwijs veranderen. De regeling bevat een aantal technische wijzigingen van bestaande beleidsregels waardoor die regeling...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 59 t/m 67
10-7-1998
Deze regeling voorziet in de wijze van ordening en de wijze van beschikbaarstelling van gegevens van instellingen, gemeenten en landelijke organen, die nodig zijn voor de bekostiging en voor het door de minister van onderwijs te voeren beleid. Met deze re...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 68 t/m 70
10-7-1998
In de WEB is met de inwerkingtreding van de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) een nieuw artikel opgenomen dat de inrichting van toetsen van educatieve programma's regelt. In deze regeling worden de niveaus van de toets vastgesteld en bepaald uit welke ond...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 73 t/m 75
10-7-1998
Vastgesteld worden de eindtermen operationele techniek, de verlenging van de Regeling bestuursoverdrachten invoeringsperiode WEB en de regeling dat de registratie van beroepsopleidingen, die de instellingen voor het studiejaar 1998-1999 (tijdelijk) niet v...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 70 t/m 72
10-7-1998
In afwijking van wat in de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) staat, bepaalt deze regeling dat de Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1998 tijdelijk gehandhaafd blijft voor het gehele jaar 1998. Vanaf 30 september 1998 tot en met 30 december 1998 zij...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 76 t/m 78
9-7-1998
Aan het eind van het schooljaar 1997-1998 zal de telling 'Leerovereenkomsten en leerbedrijven' bij de Landelijke Organen Beroepsonderwijs worden gehouden. Deze publicatie informeert over de procedure en de op te vragen gegevens.

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 43 t/m 44
9-7-1998
De nieuwe examenprogramma's filosofie vwo/havo (profielen) schrijven voor dat voor het centraal examen een (periodiek wisselend) onderwerp wordt aangegeven dat is gerelateerd aan ��n van de domeinen van het examenprogramma. De andere domeinen komen aan de...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 45 t/m 46
9-7-1998
Voor het vak Fries zijn de examenprogramma's profielen vwo/havo vastgesteld. De regeling is een aanvulling op OCenW-Regeling 'Vaststelling examenprogramma's vwo/havo (profiel)' gepubliceerd in het Gele katern 1998, nummer 12c van 20 mei j.l. De in dit kat...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: