Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 30 ]Juli 1998

Gele Katern 1998, nr. 18, blz. 25 t/m 26
29-7-1998
De mogelijkheid om een aanvullende vergoeding te vragen voor het vervullen van een onderwijsfunctie aan een school op Aruba of de Nederlandse Antillen is vervallen. Alleen wanneer het contract van het personeelslid met de betreffende school nog na 31 juli...

Gele Katern 1998, nr. 18, blz. 15 t/m 16
28-7-1998
Docenten, die via buitengewoon verlof op scholen werken in Aruba of de Nederlandse Antillen, kunnen geen aanvullende vergoeding meer aanvragen. Alleen wanneer het contract van het personeelslid met de school op Aruba of de Nederlandse Antillen nog na 31 j...

Gele Katern 1998, nr. 18, blz. 27 t/m 31
23-7-1998
Het gaat in deze regeling om de bekostiging van projecten die als doel hebben om te onderzoeken of een betere professionele ondersteuning van docenten van invloed is op een hogere arbeidssatisfactie en een beter werkklimaat. Deze regeling treedt in werkin...

Gele Katern 1998, nr. 18, blz. 19 t/m 24
21-7-1998
Door deze regeling wordt het mogelijk dat bepaalde categorie´┐Żn deelnemers (in de assistent- en basisberoepsopleiding) van de beroepsbegeleidende leerweg meetellen voor de bekostiging 1999. Ook al is er op 31 december 1998 geen beroepspraktijkvormingsplaat...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 25 t/m 26
14-7-1998
Met ingang van 1 augustus 1998 start de opleiding voor adjunct-directeuren in het primair onderwijs. De opleiding is bestemd voor zittende directeuren. Volgens het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (RPBO) kunnen belanghebbenden buitengewoon verlof k...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 33 t/m 34
13-7-1998
Het experiment met 1000 leraren in opleiding (lio's) met een leer-arbeidsovereenkomst in het basisonderwijs wordt verlengd in het cursusjaar 1998-1999.

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 78 t/m 80
13-7-1998
Deze publicatie vertrekt instellingen voor beroepsonderwijs informatie over de telling die aan het einde van schooljaar 1997-1998 zal plaatsvinden.

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 34 t/m 35
13-7-1998
Vanaf 1 augustus 1998 ontvangen bevoegde gezagsorganen in het primair onderwijs die een wachtgelder in dienst nemen, loonkostensubsidie. Om bevoegde gezagsorganen vooruitlopend op de publicatie van de subsidieregeling de kans te geven bij indienstneming ...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 22 t/m 22
13-7-1998
In de al eerder gepubliceerde regeling (Gele katern 1998, 17a) is met het hanteren van het begrip 'leerplichtige asielzoeker' de indruk gewekt dat de regeling niet van toepassing is op vierjarige asielzoekers. De regeling is echter nadrukkelijk ook bedoel...

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 46 t/m 48
10-7-1998
Deze publicatie informeert over de opname van open vragen in de centrale examens muziek vbo/mavo vanaf het examen 1999. Onderwerpen als aantal scorepunten, aantal vragen, opgaven en correctie komen hier aan de orde.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: