Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 23 ]Juni 1998

Wijziging van de Regeling bekostiging hoger onderwijs
29-6-1998
Met deze regeling wordt de Regeling bekostiging hoger onderwijs aangepast. Het gaat hier voornamelijk om de toevoeging van de bedragen voor de voortgezette opleidingen muziek (f 15.995,-) de voortgezette opleidingen muziek in het bijzonder de opera (f 65....

Gele Katern 1998, nr. 17a, blz. 52 t/m 53
29-6-1998
Nu de premie-restitutie door het FAOP aan de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft plaatsgevonden, blijkt de bevoorschotting door OCenW te hoog te zijn geweest. In deze publicatie wordt uitleg gegeven hoe deze te hoge bevoorschotting zal worden ve...

Gele Katern 1998, nr. 17a, blz. 39 t/m 41
29-6-1998
In deze publicatie de nieuwe tarieven voor het CASO Informatiesystemen. Deze tarieven gelden met ingang van 1 januari 1999.

Gele Katern 1998, nr. 17b, blz. 36 t/m 39
29-6-1998
De aanvullende vergoeding van de bapo-regeling in het voortgezet onderwijs is vastgesteld. Tijdens de CAO-vo discussie hebben de werkgeversorganisaties gevraagd de bapo-regeling nog een jaar volledig declarabel te houden. Dit was echter niet meer mogelijk...

Gele Katern 1998, nr. 17a, blz. 37 t/m 38
26-6-1998
In deze regeling worden de domeinen voor het centraal examen aardrijkskunde havo voor het examen in het jaar 2000 vastgesteld. Daarnaast worden de onderwerpen voor het centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde vwo, havo, mavo en vbo-C/D voor het scho...

Gele Katern 1998, nr. 17a, blz. 15 t/m 36
26-6-1998
In deze regeling worden de thema's van het centraal examen geschiedenis havo (profielen economie en maatschappij en cultuur en maatschappij) aangewezen. Daarnaast is de stofomschrijving opgenomen van het tweede onderwerp examen (oude stijl) geschiedenis e...

Gele Katern 1998, nr. 17a, blz. 45 t/m 45
24-6-1998
Door de inwerkintreding van de Wet onderwijs in allochtone levende talen (oalt) wordt er geen oetc-formatie meer tegekend. Om de gevolgen van die Wet voor de toepassing van de beleidsregel 'Extra taakrealisatie te compenseren moet die beleidsregel komend ...

Gele Katern 1998, nr. 17a, blz. 44 t/m 45
23-6-1998
In het kader van de compensatieregeling vakonderwijs worden in deze regeling de vergoedingsbedragen voor het basisonderwijs voor het jaar 1996 definitief vastgesteld. Deze regeling treedt in werking op 11 juli 1998.

Gele Katern 1998, nr. 17a, blz. 42 t/m 43
22-6-1998
Tot 1 augustus 1998 kunnen volgens de ISOVSO aanvragen worden ingediend voor het verkrijgen van een beslissing van de regionale verwijzingscommissie (RVC) om toegelaten te worden tot een school of afdeling waar speciaal onderwijs wordt gegeven voor lom, m...

Gele Katern 1998, nr. 16, blz. 59 t/m 63
17-6-1998
In deze vragenrubriek komen vragen aan de orde over arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ouderen (bapo). Zie voorlichtingspublicatie AB-1998/18847 van 24 april 1998 opgenomen in Gele katern 1998, nr. 12b.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: