Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 15 van 15 ]Mei 1998

Gele Katern 1998, nr. 12c, blz. 5 t/m 8
12-5-1998
Een persoon van wie een allochtone levende taal de moedertaal is (native speaker) kan een verzoek indienen een bevoegdheid te verkrijgen voor twee jaar tot het geven van onderwijs in die allochtone taal. Gedurende deze periode dient de betrokkene de twee...

Gele Katern 1998, nr. 12c, blz. 23 t/m 23
7-5-1998
Omdat het Besluit onderwijsvoorrangsgebieden nog tot en met 31 juli van kracht is, is dit besluit van 21 februari 1998 met ingang van 6 maart 1998 opnieuw vastgesteld en vernummerd. Dit is echter gebeurd zonder dat de verwijzingen in dit besluit daaraan t...

Gele Katern 1998, nr. 12c, blz. 21 t/m 22
6-5-1998
Deze regeling verstrekt leraren die in het bezit zijn van de getuigschriften van de omscholingscursussen filosofie en informatica onderwijsbevoegdheid voor deze vakken. Deze regeling treedt in werking op 23 mei 1998.

Gele Katern 1998, nr. 12c, blz. 9 t/m 19
6-5-1998
In deze regeling worden de examenprogramma's 'profielen vwo/ havo' per vak of per groep van verwante vakken vastgesteld. Deze regelingen zijn 'omslagregelingen', wat betekent dat de eigenlijke examenprogramma's zijn opgenomen in de bijlagen bij de regelin...

Gele Katern 1998, nr. 13/14, blz. 5 t/m 6
6-5-1998
Aan de landelijke verzorgingsinstellingen wordt een verhoging van de formatie toegekend ten behoeve van herbezetting in verband met adv en toepassing van de regeling bapo. De verhoging in verband met adv bestaat uit twee opslagen: 4,21% en 1,05%. Van de l...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: