Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]Mei 1998

Gele Katern 1998, nr. 15, blz. 15 t/m 24
29-5-1998
Het Rechtspositiebesluit onderwijswijspersoneel wordt gewijzigd, met betrekking tot de positie van de herintredende leraren in het primair onderwijs. In verband met de uitwerking van de salarismaatregelen voor het onderwijsgevend personeel in de CAO secto...

Gele Katern 1998, nr. 15, blz. 34 t/m 40
28-5-1998
De wet van 2 april 1998 biedt de mogelijkheid dat opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en in het wetenschappelijk onderwijs duaal kunnen worden ingericht (dwz een combinatie van werken en leren). De opleidingen die in de bijlagen van deze regeling st...

Gele Katern 1998, nr. 15, blz. 27 t/m 28
28-5-1998
Op basis van de gewijzigde regeling visueel of auditief gehandicapte leerlingen WVO is het nu mogelijk gedurende het gehele schooljaar aanvragen voor vergoedingen in te dienen. Voorwaarde is dat de leerling waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, aan de b...

Gele Katern 1998, nr. 17a, blz. 54 t/m 55
26-5-1998
De regeling stelt de vergoeding vast voor de nascholing van het personeel van scholen voor voortgezet onderwijs gedurende het schooljaar 1998-1999. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 1998.

Gele Katern 1998, nr. 16, blz. 26 t/m 54
21-5-1998
Deze publicatie bevat informatie over de nieuwe salarisbedragen zoals deze komen te luiden per 1 juli 1998, per 1 augustus 1998 en per 1 december 1998. Daarbij worden de wijzigingen belicht zoals bedoeld in het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkom...

Gele Katern 1998, nr. 15, blz. 4 t/m 13
20-5-1998
Deze regeling kent in het kader van de integratie van ICT in het onderwijs subsidie toe, in het kader van het actie- en implementatieplan 'Investeren in voorsprong'. In de regeling worden de toekenningscriteria voor subsidie, voorbeeldprojecten, ontwikkel...

Gele Katern 1998, nr. 15, blz. 29 t/m 33
20-5-1998
Op basis van deze regeling kunnen scholen en instellingen in de bve-sector subsidie ontvangen om ICT in het onderwijs te integreren. De publicatie van deze regeling heeft uitsluitend een formele reden. In deze regeling worden de toekenningscriteria voor d...

Gele Katern 1998, nr. 15, blz. 25 t/m 26
20-5-1998
In verband met de budgetindexering en de aanpassingen als gevolg van de realisatiegegevens over voorgaand schooljaar voor wat betreft de vergoeding onderwijs in eigen taal WVO en remedial teaching WVO, wordt de faciliteitenregeling WVO aangepast. Aanpassi...

Gele Katern 1998, nr. 13/14, blz. 9 t/m 11
18-5-1998
Met deze regeling worden voorschriften vastgesteld over de gegevens die in de leerlingenadministratie van de school aanwezig moeten zijn met betrekking tot leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Deze gegevens zijn van belang voor de be...

Gele Katern 1998, nr. 13/14, blz. 13 t/m 14
18-5-1998
Vooruitlopend op de definitieve vaststelling door beide Kamers der Staten-Generaal, wordt in deze regeling de toelaatbaarheid geregeld van een leerling tot een speciale school voor basisonderwijs of een school waar so-zmok-onderwijs wordt gegeven. Vanaf 1...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: