Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 19 van 19 ]April 1998

Gele Katern 1998, nr. 12, blz. 19 t/m 21
9-4-1998
Er wordt antwoord gegeven op de vraag welke regeling (het aangepaste Burgerlijk Wetboek of het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel) op het personeel in het primair onderwijs van toepassing is. Ook wordt het verschil tussen de BW-regeling en de RPBO-re...

Gele Katern 1998, nr. 12a, blz. 9 t/m 16
9-4-1998
Binnen het mavo, vbo en vso zullen aanvullende pilotprojecten zorgverbreding worden ingericht. In de periode 1996-1998 zijn reeds 28 pilotprojecten, vooruitlopend op wet- en regelgeving, gestart. Deze regeling bevat de voorwaarden waaraan de projecten zor...

Gele Katern 1998, nr. 12a, blz. 17 t/m 24
9-4-1998
Bekend worden gemaakt de hulpmiddelen die zijn toegestaan als bijvoorbeeld wiskundige formules, diverse informatieboeken en elektronische rekenapparaten, gedurende de eind- en staatsexamens. Deze regeling treedt in werking op 1 mei 1998.

Gele Katern 1998, nr. 11, blz. 5 t/m 7
8-4-1998
Deze vragenrubriek bevat aflevering 3 van de vragenreeks over de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Hierbij komen onderwerpen als de Centrale dienst, herbenoemingsverplichting, herplaatsing, en toekenning van formatie aan de orde.

Gele Katern 1998, nr. 12, blz. 13 t/m 13
8-4-1998
In verband met de decentralisatie van de onderwijshuisvesting, heeft staatssecretaris Netelenbos toegezegd de effecten hiervan te zullen monitoren. De monitor zal de gevolgen van de decentralisatie in kaart brengen op onderdelen als de ontwikkelingen in d...

Regeling aanwijzing bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid voor de bve-sector. BVE/DenR-1998/11786
7-4-1998
In deze regeling worden de voor de bve-sector geldende bewijzen van voldoende bekwaamheid voor het beroep van docent aangewezen. Het bezit van een dergelijk bewijs is vereist van personen die niet in het bezit zijn van een getuigschrift van een lerarenopl...

Gele Katern 1998, nr. 12, blz. 25 t/m 26
2-4-1998
Vanaf 1 augustus 1998 worden aan de scholen extra middelen toegekend voor de vermindering van de lessentaak in het voortgezet onderwijs. In deze publicatie wordt informatie gegeven over de wijze waarop deze extra middelen worden verstrekt.

Gele Katern 1998, nr. 10, blz. 6 t/m 6
1-4-1998
In het kader van de lump sum-bekostiging wordt per school de gewogen gemiddelde leeftijd (ggl) van het lerarenbestand berekend. In deze vragenrubriek een vraag ten aanzien van de Regeling gewogen gemiddelde leeftijd (Gele katern 1998, nr.7)

Gele Katern 1998, nr. 11, blz. 8 t/m 11
1-4-1998
In verband met de invoering van de Wet onderwijs in allochtone levende talen, ligt vanaf 1-1-1998 de primaire verantwoordelijkheid voor het aanbod oalt bij de gemeenten. Gemeenten die een specifieke uitkering oalt van het rijk ontvangen, dienen voor 1 aug...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: