Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 19 ]April 1998

Gele Katern 1998, nr. 12b, blz. 4 t/m 31
23-4-1998
Deze publicatie informeert over het onderhandelaarsakkoord tussen minister Ritzen en de Centrales van overheids- en onderwijspersoneel over de verlaging van de normjaartaak, de taakvermindering voor senioren (BAPO) en het spaarverlof. De uitwerking hierva...

Gele Katern 1998, nr. 12, blz. 11 t/m 12
22-4-1998
Er wordt ingegaan op vragen over - de wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten (de zogenoemde 'Koppelingswet') - het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid en Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstan...

Gele Katern 1998, nr. 12, blz. 24 t/m 24
22-4-1998
Er wordt ingegaan op de belangrijkste veranderingen als gevolg van het inwerkingtreden van het bekostigingsbesluit WVO (Staatsblad 1998, 117).

Gele Katern 1998, nr. 12a, blz. 25 t/m 27
20-4-1998
Deze regeling betreft een wijziging in de Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs WEB tot 2000. Hierbij is een paragraaf toegevoegd waarin voor de instelling de verstrekking van een aanvullende vergoeding voor studie- en beroepskeuze is opgenomen. ...

Gele Katern 1998, nr. 12a, blz. 4 t/m 8
18-4-1998
Vastgesteld wordt dat studenten die instromen in een hbo-opleiding en in het bezit zijn van een diploma van een verwante opleiding beroepsonderwijs voor 42 studiepunten vrijstelling krijgen. De inhoud van deze vrijstelling moet voor elke hbo-opleiding doo...

Gele Katern 1998, nr. 12a, blz. 30 t/m 32
18-4-1998
In een duale opleiding combineert de ho-student werk en studie en kan op basis van dit werk studiepunten behalen. De ho-instelling moet voor het begin van het studiejaar aan de IB-groep kenbaar maken wat de omvang van het onderwijsdeel is. In deze regeli...

Gele Katern 1998, nr. 12a, blz. 27 t/m 29
15-4-1998
Vermeld worden de definitieve dagen en tijden alsmede de indeling van het schriftelijk werk voor de centrale (eindxamens, de herexamens, de herkansingen en eventueel de uitgestelde examens van mdgo, havo/mbo en vhbo. Deze regeling treedt in werking op 2 m...

Gele Katern 1998, nr. 12, blz. 15 t/m 18
14-4-1998
Dit formulierenoverzicht vervangt het overzicht van november 1997. In het overzicht zijn formulieren en brochures opgenomen die Cfi automatisch naar de desbetreffende instellingen/ co�rdinatoren zendt en formulieren die u kunt aanvragen bij: Centrale Fina...

Gele Katern 1998, nr. 12, blz. 5 t/m 9
10-4-1998
De grondslag voor de bekostiging van het CINOP was gebaseerd op de KVE 1991. Vanaf 1 augustus 1997 vormt de Wet subsidi�ring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten de grondslag. In het overgangsartikel van die wet is bepaald dat voor het jaar 199...

Gele Katern 1998, nr. 12, blz. 27 t/m 29
9-4-1998
Per 1 augustus 1998 wordt het budget, waaruit de herbezetting in het kader van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen vo, gedecentraliseerd en vindt de berekening per individueel personeelslid plaats. Omdat de eigen bijdrage van de bapo-deeln...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: