Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 22 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 22 ]Maart 1998

Gele Katern 1998, nr. 12, blz. 22 t/m 23
31-3-1998
Met ingang van 1 augustus 1998 wordt in verband met mutaties in de FAOP-premie de gemiddelde personeelslast van een school of scholengemeenschap voortgezet onderwijs verlaagd met 0,12%. Deze regeling treedt in werking op 25 april 1998 en vervalt op 31 jul...

Gele Katern 1998, nr. 11, blz. 18 t/m 23
27-3-1998
In de Regeling bekostiging landelijke organen voor het beroepsonderwijs onder de Wet educatie en beroepsonderwijs, is een paragraaf toegevoegd. In deze extra paragraaf zijn de voorwaarden voor verstrekking van de vergoeding voor internationalisering voor ...

Gele Katern 1998, nr. 11, blz. 13 t/m 18
27-3-1998
In de Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) tot 2000 is een paragraaf toegevoegd. Hierin zijn voor instellingen de voorwaarden voor verstrekking van de vergoeding voor internationaliseringsactiviteiten opgen...

Gele Katern 1998, nr. 10, blz. 10 t/m 31
25-3-1998
Door de introductie van profielen in het vo moeten de vooropleidingseisen in het wo of hbo anders worden vormgegeven. Deze regeling past de bestaande nadere vooropleidingseisen aan: de vakkenpakketeisen worden vervangen door nadere vooropleidingseisen op ...

Gele Katern 1998, nr. 10a, blz. 3 t/m 16
23-3-1998
Deze publicatie bevat een handreiking om de eigen organisatie door te lichten voor wat betreft de millenniumproblematiek. Aan de hand van een aantal stappen wordt de lezer begeleid in het inventariseren, het bepalen van de aanpak en het oplossen van het ...

Gele Katern 1998, nr. 8, blz. 28 t/m 30
18-3-1998
Naar aanleiding van de publicaties over de gevolgen van de invoering WPO, WEC en wijziging WVO voor bekostiging en personeel van basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, zijn bij het ICO veel vragen binnengekomen. In deze vragenrubrie...

Gele Katern 1998, nr. 8, blz. 26 t/m 27
18-3-1998
Vastgesteld worden de opslagpercentages Vervangingsfonds en Participatiefonds. Voor 1998-1999 is het percentage bedoeld in de WBO voor vervanging 7,11 en bedoeld in de Interimwet op het so-sovso 5,08. Het percentage van de vergoeding bedoeld in de WBO en ...

Gele Katern 1998, nr. 10, blz. 9 t/m 9
17-3-1998
In deze publicatie wordt korte informatie gegeven wat betreft mededelingen over de examens mdgo-mk 'oude stijl'. Ook wordt ge´┐Żnformeerd over de gang van zaken tijdens het centraal examen en de informatie die de betreffende instellingen hieromtrent ontvang...

Gele Katern 1998, nr. 10, blz. 6 t/m 7
17-3-1998
In verband met een aantal wijzigingen in de voorschriften inzake de leerlingenadministratie en de leerlingtelling geeft deze publicatie een toelichting op enkele bepalingen van de in- en uitschrijvingsprocedure die voor het voortgezet onderwijs van belang...

Gele Katern 1998, nr. 11, blz. 24 t/m 24
17-3-1998
Met deze regeling wordt de maandelijkse financi´┐Żle ondersteuning van vertegenwoordigers van de studentenorganisaties in de studentenkamer aangepast. De aanpassing vloeit voort uit de wijzigingen in de studiefinancieringsbedragen en de prijsstelling van de...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: