Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 33 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 31 - 33 van 33 ]December 1998

Gele Katern 1998, nr. 29, blz. 15 t/m 15
2-12-1998
In deze vragenrubriek wordt de vraag waar er informatie te vinden is over de aanpassing van de examens profielen havo/vwo, beantwoord. Deze informatie is te vinden op de Internetsite van OCenW.

Gele Katern 1998, nr. 30, blz. 5 t/m 8
2-12-1998
Door de samenvoeging van scholen en afdelingen voor svo/lom dan wel svo/mlk met een instelling voor voortgezet onderwijs, zullen de personeelskosten worden vergoed via de lumpsum-systematiek zoals die geldt voor scholen in het voortgezet onderwijs. De bek...

Gele Katern 1998, nr. 30, blz. 22 t/m 22
2-12-1998
In deze regeling wordt de controleleidraad 1998 voor scholen/organisaties in de sector voortgezet onderwijs vastgesteld. De controleleidraad zal in de vorm van een brochure worden verspreid. Alle bekostigde scholen en organisaties ontvangen twee exemplare...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: