Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 33 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 21 - 30 van 33 ]December 1998

Gele Katern 1998, nr. 30b, blz. 5 t/m 14
7-12-1998
Deze regeling past de examenprogramma's profielen vwo/havo aan. De aanpassingen worden afzonderlijk vermeld in onderdeel B van de bijlage van deze regeling. De examens profielen vwo/havo worden aangepast in verband met overladenheid. Deze regeling treedt ...

Gele Katern 1998, nr. 30c, blz. 39 t/m 43
7-12-1998
Deze regeling bevat onder meer voorschriften voor het toekennen van een bijdrage aan contactgemeenten voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Deze regeling is nodig omdat het 'Tijdelijk besluit regionale meld- en co�rdinatie (RMC)-functie' op...

Gele Katern 1998, nr. 30c, blz. 29 t/m 31
7-12-1998
Deze regeling bevat een aantal wijzigingen op de 'Regeling bekostiging landelijke organen voor het beroepsonderwijs onder de WEB'. Onder meer de volgende wijzigingen worden aangebracht: - de overgangsbekostiging wordt gebaseerd op de leerovereenkomst/le...

Gele Katern 1998, nr. 30c, blz. 32 t/m 35
7-12-1998
Door de aanpassing van de bekostigingssystematiek aan de Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs onder de WEB kan er een correctie komen op het huisvestingsbudget van de instellingen. Dit is het geval wanneer het aantal deelnemers van de instelling...

Gele Katern 1998, nr. 30c, blz. 36 t/m 37
7-12-1998
In deze regeling wordt de budgetcorrectie bekostiging beroepsonderwijs vastgesteld en het bedrag pre-sea training Opleiding Petroleum en Gastechnologie Onderhoudstechniek bepaald. Daarnaast wordt er een technische correctie aangebracht in de 'Overgangsreg...

Gele Katern 1998, nr. 30c, blz. 38 t/m 43
7-12-1998
De minister van onderwijs kan volgens de WEB een rechtspersoon internationale diplomawaardering en diplomavergelijking (IDW) voor de bve-sector aanwijzen. In deze publicatie wordt bekendgemaakt dat de minister de Vereniging Colo in Zoetermeer hiervoor hee...

Wijziging van de Regeling bekostiging hoger onderwijs
7-12-1998
De bekostigingsbedragen die in de regeling zijn vermeld, worden door deze wijzigingsregeling aangepast in verband met de recente loon- en prijsbijstellingen. Daarnaast worden, zowel voor wo als voor het hbo, enkele aanpassingen doorgevoerd die verband hou...

Gele Katern 1998, nr. 30c, blz. 5 t/m 7
4-12-1998
Bij samenvoeging van scholen treedt in bepaalde gevallen een formatieve daling op, hetgeen onder het lumpsumstelsel uitgedrukt wordt in een bedrag. In deze regeling wordt een voorziening getroffen om het financi�le verlies te compenseren voor twee schoolj...

Gele Katern 1998, nr. 30c, blz. 11 t/m 14
4-12-1998
In deze regeling wordt de omzetting van het speciaal voortgezet onderwijs in praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs belicht. Ook is de omzetting leerwegondersteunend onderwijs (ex-ivbo) in praktijkonderwijs in de regeling opgenomen met daarna...

Gele Katern 1998, nr. 30c, blz. 17 t/m 20
4-12-1998
In deze voorlichtingspublicatie wordt de datum van indiening voor de aanvragen van het Plan van Scholen, schooljaar 2000-2002 bekendgemaakt. Aanvragers die een directe meting willen toepassen en aanvragers van een vbo-afdeling Transport en Logistiek krijg...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: