Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 33 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 33 ]December 1998

Gele Katern 1998, nr. 30, blz. 13 t/m 14
9-12-1998
In deze vragenrubriek worden vragen gesteld over arbeidsduurverkorting, spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie in het primair onderwijs.

Gele Katern 1998, nr. 30a, blz. 32 t/m 48
9-12-1998
In deze regeling zijn de faciliteiten en rechtspositionele aanspraken vastgelegd voor de samenvoeging van scholen in het basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en het speciaal voortgezet onderwijs (svo) per 1 augustus 1999. Deze regel...

Gele Katern 1998, nr. 30a, blz. 49 t/m 50
9-12-1998
Deze regeling betreft de jaarlijkse publicatie van de verzilveringsbedragen basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit omdat de jaarlijkse vaststelling van de bedragen bij ministeri´┐Żle regeling en publicatie wettelijk is voorgeschreven. Deze ...

Gele Katern 1998, nr. 30c, blz. 9 t/m 10
9-12-1998
Scholen en instellingen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) krijgen de gelegenheid zelf een regeling vast te stellen voor herkansing in het schoolexamen. Deze regeling treedt in werking op 19 december 1998 en werkt terug tot 1 augustus 19...

Gele Katern 1998, nr. 30a, blz. 9 t/m 31
8-12-1998
In deze regeling worden de leidraad accountantscontrole en de formulieren voor de 'Aanvraag vaststelling rijksvergoeding' (AVR) voor het vergoedingsjaar 1998 vastgesteld. Ook is in de 'Toelichting' van de regeling de stappenprocedure opgenomen voor de AVR...

Gele Katern 1998, nr. 30a, blz. 53 t/m 56
8-12-1998
De Wet op het primair onderwijs biedt basisscholen, onder bijzondere omstandigheden, de mogelijkheid meer formatie te hebben dan is toegekend volgens het Formatiebesluit WPO. In deze regeling wordt informatie gegeven over de toekenning van aanvullende for...

Gele Katern 1998, nr. 30a, blz. 60 t/m 61
8-12-1998
Deze regeling geeft informatie over de aanvullende formatie voor de commissie van onderzoek van (v)so-scholen, voor leerlingen die rechtstreeks instromen in het regulier onderwijs. Het is een ongewijzigde voortzetting van de regeling voor het schooljaar...

Gele Katern 1998, nr. 30a, blz. 57 t/m 59
8-12-1998
Deze regeling geeft informatie over het aanvullend formatiebeleid voor het (voortgezet) speciaal onderwijs voor het schooljaar 1999-2000. Het is een inhoudelijk ongewijzigde voortzetting van de regeling voor het schooljaar 1998-1999. Deze regeling treedt ...

Gele Katern 1998, nr. 30a, blz. 5 t/m 7
7-12-1998
De regeling bevat richtlijnen die een bevoegd gezag moet volgen bij een staking of werkonderbreking. Deze regeling treedt in werking op 19 december 1998 en werkt terug tot en met 1 december 1998.

Gele Katern 1998, nr. 30a, blz. 51 t/m 52
7-12-1998
In deze regeling worden de vergoedingstarieven bedrijfsgezondheidszorg voor de periode januari 1999 tot en met december 1999 vastgesteld. Daarnaast wordt de wijze waarop de vergoeding wordt vastgesteld belicht. Deze regeling treedt in werking op 1 januari...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: