Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 33 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 33 ]December 1998

Gele Katern 1999, nr. 2/3, blz. 5 t/m 7
28-12-1998
In de regeling worden de normbedragen voor het studiejaar 1999-2000 vastgesteld. Volgens de Wet tegemoetkoming studiekosten (Wts) moet de Informatie Beheer Groep deze normbedragen jaarlijks indexeren en bekendmaken. Deze regeling treedt in werking op 1 ja...

Gele Katern 1999, nr. 1, blz. 6 t/m 6
18-12-1998
Naar aanleiding van de evaluatie van de ministeri´┐Żle regeling verzelfstandiging inspectie in 1997 is besloten de huidige regeling te herzien. De artikelen 1, 2, 7, 8, 9 en 12 zijn ten opzichte van de regeling van november 1993 niet gewijzigd. De bijgestel...

Gele Katern 1999, nr. 1, blz. 29 t/m 32
18-12-1998
In de Regeling monitor fiscale faciliteit beroepsbegeleidende lee rweg, gepubliceerd in Gele katern nummer 27 van 18 november 1998, is verwezen naar bijlage 5 en 6 die apart gepubliceerd zouden worden. In deze publicatie de beloofde bijlage 5 en 6. De bi...

Gele Katern 1998, nr. 30c, blz. 15 t/m 15
17-12-1998
In deze rubriek worden vragen gesteld over de 'Regeling faciliteitenbeleid voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 1999-2000'.

Gele Katern 1999, nr. 1, blz. 21 t/m 23
17-12-1998
Deze mededeling bevat een overzicht van de regelingen die in het jaar 1999 voor het voortgezet onderwijs gepubliceerd zullen worden in het blad Gele katern. De vermelde data in de kolom 'Streefdatum publicatie' zijn veelal afhankelijk van advies- en overl...

Gele Katern 1999, nr. 1, blz. 15 t/m 21
17-12-1998
De regeling bevat voorschriften die noodzakelijk zijn voor de goede invoering van de Wet van 25 mei 1998, Stb. 337. Deze wet houdt in de regeling van leerwegen in mavo en vbo alsmede de invoering van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs. Het betreft ...

Gele Katern 1998, nr. 30a, blz. 62 t/m 63
16-12-1998
In deze vragenrubriek worden vragen behandeld over de arbeidsduurverkorting (adv) naar aanleiding van de publicatie in het Gele katern nr. 12 b van 6 mei j.l.

Gele Katern 1999, nr. 2/3, blz. 44 t/m 48
11-12-1998
Doel van de regeling is het bevorderen van de integratie van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de opleiding tot leraar basisonderwijs. Dit is geschetst in het advies 'Teaching and learning for the future' en in het actieplan 'Investeren i...

Gele Katern 1999, nr. 1, blz. 11 t/m 13
10-12-1998
Met deze regeling wordt een nieuwe subsidiegrondslag getroffen voor het Landelijk steunpunt educatie Molukkers (Lsem), omdat de huidige grondslag is vervallen. Het Lsem levert op het gebied van onderwijs en educatie een bijdrage aan de emancipatie van Mol...

Gele Katern 1999, nr. 1, blz. 5 t/m 11
10-12-1998
Gemeenten ontvangen voor schoolbegeleiding in 1998 f 63,- per leerling en daarnaast nog f 1,50 voor wachtgeldopslag. Dit laatste is bedoeld om schoolbegeleidingsdiensten (sbd-en) aan hun premieverplichting aan het Participatiefonds (Pf) te kunnen laten vo...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: