Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 18 van 18 ]Oktober 1998

Gele Katern 1998, nr. 25, blz. 22 t/m 31
6-10-1998
In deze voorlichtingspublicatie wordt het Plan van Scholen 1999-2001 gepubliceerd dat onlangs door de Tweede Kamer is vastgesteld. Daarnaast is het toetsingskader plan van scholen 2000-2002 opgenomen met de aanvraagprocedure.

Gele Katern 1998, nr. 24, blz. 24 t/m 26
5-10-1998
In de WPO zijn een aantal bepalingen opgenomen over de oprichting en werkzaamheden van zogenoemde centrale diensten. In deze voorlichtingspublicatie is aangegeven hoe de verplichte centrale dienst moet worden aangemeld.

Gele Katern 1998, nr. 24, blz. 7 t/m 10
5-10-1998
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van Cfi-formulieren die worden gebruikt bij instellingen voor po, vo, en bvh. Ook zijn in dit overzicht de brochures opgenomen die automatisch naar de scholen en instellingen worden gezonden. Het formuliereno...

Gele Katern 1998, nr. 24, blz. 55 t/m 57
5-10-1998
Met de invoering van het leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (per 1 augustus 1998) zijn de voorschriften voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso), voor zover dit wordt gegeven aan leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (vso/lom) en moei...

Gele Katern 1998, nr. 24, blz. 5 t/m 6
2-10-1998
Voor de omzetting in leerwegondersteunend of praktijkonderwijs of een orthopedagogisch centrum (OPDC) wordt aan het vso/mlk in het schooljaar 1998-1999 eenmalig een bedrag van f 50.000,- toegekend. Dit bedrag is bedoeld voor een effici´┐Żnte gang van zaken ...

Aanvullende vergoeding exploitatiekosten in verband met millenniumkosten
2-10-1998
Ter voorkoming van het millenniumprobleem wordt van de scholen verwacht dat zij een aantal activiteiten uitvoeren. De school is verantwoordelijk en moet deze kosten bestrijden uit de exploitatiekostenvergoeding. Om de scholen financieel tegemoet te komen ...

Aanvullende vergoeding WOV-instellingen in verband met millenniumkosten
2-10-1998
De instellingen op de Wet op de onderwijsverzorging (WOV-instellingen) blijven verantwoordelijk voor de aanpak en oplossing van het millenniumvraagstuk. De kosten worden bestreden uit de exploitatiekostenvergoeding. Om de instellingen financieel tegemoet ...

Gele Katern 1998, nr. 24, blz. 27 t/m 50
2-10-1998
Op grond van de Wet van 25 mei 1998 met betrekking tot het mavo, vbo en vso, worden in deze regeling de voorschriften voor de bekostiging van het leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bekendgemaakt. Ook de overgangsregeling voor naar dit onderwijs omg...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: