Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 18 ]Oktober 1998

Gele Katern 1998, nr. 26, blz. 13 t/m 15
30-10-1998
Bij de overgang van mavo en vbo naar vmbo krijgen deze scholen te maken met nieuwe examenprogramma's. Voor deze programma's zijn andere leermiddelen en inventarisartikelen nodig. Deze regeling voorziet in een aanvullende vergoeding voor de aanschaf van de...

Gele Katern 1998, nr. 27, blz. 11 t/m 11
24-10-1998
Volgens de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken maakt de staatssecretaris van onderwijs bekend welke twee domeinen uit de domeinen C tot en met H van bijlage 6 voor het centraal examen worden ge�xamineerd. De twee domeinen...

Gele Katern 1998, nr. 26, blz. 7 t/m 10
23-10-1998
De 'Regeling OV-Studentenkaart 1994' zou op 31 oktober jl. aflopen. Inmiddels zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen de Staat en de Openbaar Vervoerbedrijven over de reisvoorziening tot en met 31 december 2002. Naar aanleiding hiervan is de 'Regeling OV...

Gele Katern 1998, nr. 25, blz. 32 t/m 36
20-10-1998
Er wordt een overzicht gegeven van de dagen en uren waarop het centraal examen, voor vwo, havo, mavo en vbo, in het jaar 2000 wordt afgenomen. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 1999. NB: dit rooster is later gerectificeerd; de correcties zijn ...

Gele Katern 1998, nr. 25, blz. 53 t/m 64
16-10-1998
In het Gele katern nummer 22 van 30 september 1998 is de 'Bekendmaking bijdragen inburgering 1999' gepubliceerd. Helaas zat in het bijbehorend overzicht voor een aantal gemeenten een onjuist bedrag vermeld. Via een brief (FTO/TBV-98/37267 van 12 oktober 1...

Gele Katern 1998, nr. 25, blz. 46 t/m 52
14-10-1998
Deze regeling is erop gericht om de internationalisering in de bve-sector te verbeteren, structurele samenwerkingsverbanden tussen bve-instellingen in en buiten Nederland aan te gaan en deze te bevorderen. Deze regeling treedt in werking op 6 november 199...

Gele Katern 1998, nr. 25, blz. 40 t/m 45
9-10-1998
Deze regeling heeft tot doel voortijdige schoolverlaters, via zogenoemde trajectbegeleiders, te begeleiden naar een opleiding met arbeidsmarktperspectief of naar werk. Aan gemeenten wordt een specifieke uitkering verstrekt om trajectbegeleiders te benoeme...

Gele Katern 1998, nr. 25, blz. 37 t/m 39
7-10-1998
Ten opzichte van de Regeling bekostiging huisvesting bve-sector van 9 december 1997 (Gele katern 1997, 31a), worden enige correcties aangebracht. Het gaat hier om het opnieuw vaststellen van de bijlage, het openen van de mogelijkheid om in 1998 opnieuw in...

Gele Katern 1998, nr. 24, blz. 59 t/m 64
6-10-1998
In deze regeling wordt de roc's de mogelijkheid geboden een aanvraag in te dienen voor een aanvullende vergoeding. Deze aanvullende vergoeding kan worden verleend indien zich bij de overdracht van een inservice instituut knelpunten, met name op het gebied...

Gele Katern 1998, nr. 25, blz. 5 t/m 21
6-10-1998
Deze regeling bevat informatie over omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestiging van scholen voor voortgezet onderwijs. De regeling is van belang voor een schoolbestuur dat een, onder hen bevoegd gezag ressorterende, school wil laten fuseren. Deze...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: