Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 29 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 29 ]Januari 1998

Gele Katern 1998, nr. 5, blz. 19 t/m 19
30-1-1998
Voor het verkrijgen de onderwijsbevoegdheid voor culturele en kunstzinnige vorming 1, is vereist dat men met goed gevolg de omscholing heeft gevolgd. Dit vak wordt per 1 augustus 1998 ingevoerd in het kader van de tweede fase havo en vwo. Er wordt informa...

Gele Katern 1998, nr. 5, blz. 20 t/m 20
30-1-1998
Deze publicatie bevat een aanvulling en een rectificatie op de septembermededeling over de eindexamens 1998 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo.

Gele Katern 1998, nr. 2/3, blz. 11 t/m 11
28-1-1998
Ingegaan wordt op de vraag hoe de bedragen in de beschikking en de recapitulatie Vereenvoudiging Londo (Velo) zich tot elkaar verhouden. Ook wordt uitgelegd waardoor het verschil tussen de bedragen 'londo-nieuw' en die in de toekenningsbeschikking MI 1997...

Gele Katern 1998, nr. 5, blz. 4 t/m 7
27-1-1998
Om de koopkracht te verbeteren is de algemene eindejaarsuitkering verhoogd van 0,5% naar 0,7%. Deze regeling bevat de voorwaarden waaronder de eindejaarsuitkering wordt toegekend en de wijze waarop die wordt berekend. De regeling treedt in werking op 14 f...

Gele Katern 1998, nr. 5, blz. 7 t/m 8
26-1-1998
Deze regeling bevat de normbedragen voor de Wet tegemoetkomings studiekosten voor het studiejaar 1998-1999. Het betreft de toetsingsinkomens en de normbedragen overige studiekosten. Deze bedragen worden jaarlijks ge�ndexeerd. Deze regeling treedt in werki...

Gele Katern 1998, nr. 5, blz. 18 t/m 18
26-1-1998
Voor het verkrijgen de onderwijsbevoegdheid voor algemene natuurwetenschappen, is vereist dat men met goed gevolg de omscholing heeft gevolgd. Dit vak wordt per 1 augustus 1998 ingevoerd in het kader van de tweede fase havo en vwo. Er wordt informatie geg...

Gele Katern 1998, nr. 4, blz. 59 t/m 69
23-1-1998
In deze beleidsregel de regels voor de vaststelling van de faciliteiten WSNS voor de basischolen in het schooljaar 1998-1999. Daarnaast bevat de publicatie regels voor de berekening van de eventuele overgangsformatie waarop de scholen in de WSNS-samenwer...

Gele Katern 1998, nr. 4, blz. 37 t/m 58
22-1-1998
In de regeling regels voor de vaststelling van de formatie voor so-en sovso-scholen voor lom of mlk voor het schooljaar 1998-1999. Het betreft hier dus scholen die volgens het wetsvoorstel WPO/WEC/WVO met ingang van 1 augustus 1998 zullen worden omgezet...

Gele Katern 1998, nr. 4, blz. 70 t/m 71
22-1-1998
Deze publicatie geeft voorlichting over de opslagen vanwege herbezetting adv en bapo waarover de scholen met ingang van het schooljaar 1998-1999 zullen kunnen beschikken. Ook wordt de procedure weergegeven.

Gele Katern 1998, nr. 4, blz. 72 t/m 72
22-1-1998
Voor de invoering van de WPO worden in het kalenderjaar 1998 eenmalig faciliteiten verstrekt. Deze faciliteiten zijn met name bestemd voor speciaal onderwijs in samenwerkingverbanden (WSNS) op het gebied van (extra) organisatorische en bestuurlijke taken...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: