Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 33 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 33 ]Juni 1997

Gele Katern 1997, nr. 18b, blz. 76 t/m 77
27-6-1997
In de onlangs verschenen publicatie van de examenonderwerpen voor vwo, havo, vbo en mavo c/d-examens aardrijkskunde 1999 (Gele katern 1997, 14/15), zijn enkele onjuistheden geslopen. Deze regeling geeft een rectificatie hierop weer. De regeling treedt in ...

Gele Katern 1997, nr. 18b, blz. 79 t/m 80
27-6-1997
Deze regeling zorgt er voor dat de WSF, als zij eenmaal van toepassing is op oude opleidingen, ook in haar geheel van toepassing is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de WEB biedt om bij ministeri�le regeling regels te stellen ten beh...

Gele Katern 1997, nr. 18a, blz. 48 t/m 48
26-6-1997
Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) is verschenen. Het wordt in boekvorm en diskette toegezonden aan de doelgroepen. Het gaat hier om de instellingen voor hoger onderwijs, de leden van de werkgroep CROHO, de leden van de Adviescommis...

Gele Katern 1997, nr. 18a, blz. 20 t/m 21
26-6-1997
Schoolbesturen die er door de Vereenvoudiging van het Londo-stelsel, ondanks de gewenningsregeling, meer dan 5 % in de rijksvergoeding voor de materi�le instandhouding op achteruitgaan, krijgen een aanvullende vergoeding. De berekening van de aanvullende ...

Gele Katern 1997, nr. 18a, blz. 45 t/m 47
26-6-1997
Deze publicatie verstrekt informatie over de telling die aan het eind van schooljaar 1996/1997 zal plaatsvinden. Het doel van de telling is inzicht te krijgen in de behaalde kwantitatieve resultaten gerelateerd aan de gestelde kerntaken voor het vormingsw...

Gele Katern 1997, nr. 18b, blz. 42 t/m 43
26-6-1997
Deze regeling stelt de definitieve vergoedingsbedragen voor 1995 en de herziene voorlopige vergoedingsbedragen voor 1996 vast. Deze bedragen zijn gebaseerd op de loonkostenontwikkeling in 1995 die doorwerking heeft naar 1996. Deze regeling treedt in werki...

Gele Katern 1997, nr. 18b, blz. 14 t/m 15
25-6-1997
De Regeling tegemoetkoming studiekosten wordt in verband met de WEB veranderd omdat het vavo thans onder de WTS valt, en niet meer onder de WSF. De wijzigingen betreffen - de aanvraag van tegemoetkoming in de studiekosten in de vorm van een gift als dez...

Gele Katern 1997, nr. 18a, blz. 22 t/m 27
24-6-1997
Ter bestrijding van de onderwijsachterstand wordt aan een aantal gemeenten een bedrag toegekend voor het schooljaar 1997/ 1998. Er geldt een drempelbedrag van f 15.000,- Van deze bedragen wordt 51,5% betaalbaar gesteld in augustus 1997 en 48,5% in februar...

Gele Katern 1997, nr. 18a, blz. 28 t/m 44
24-6-1997
In verband met de vereenvoudiging van de berekening van de rijksvergoeding materi�le instandhouding van scholen, gaan sommige scholen erop vooruit en anderen erop achteruit. Om te zorgen dat de schoolbesturen niet met te grote verschillen komen te zitten...

Gele Katern 1997, nr. 18b, blz. 13 t/m 13
24-6-1997
Deze regeling bevat de jaarlijkse vaststelling van de bedragen per eenheid G.O- en vakbondsfaciliteiten. Hiermee vergoeden de centrales c.q. de aangesloten vakorganisaties aan de instellingen in het primair onderwijs en aan de verzorgingsinstellingen de v...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: