Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 15 van 15 ]Mei 1997

Gele Katern 1997, nr. 14/15, blz. 18 t/m 20
8-5-1997
Volgens het examenprogramma tekenen, handvaardigheid II (textiele werkvormen) moet jaarlijks voor het centraal schriftelijk een centraal geformuleerde probleemstelling worden bekend gemaakt. Voor het examen in 1998 is dat het onderwerp: 'De kleuren van de...

Gele Katern 1997, nr. 14/15, blz. 14 t/m 17
8-5-1997
Voor de examens maatschappijleer in de jaren 1999 en 2000 is voor vwo en havo het thema 'Criminaliteit en rechtsstaat' vastgesteld. In deze regeling worden de inhoudsomschrijving van dit examenthema en de eindtermen gepubliceerd. Deze regeling treedt in w...

Gele Katern 1997, nr. 14/15, blz. 13 t/m 14
8-5-1997
De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer vwo, havo, mavo C/D en vbo C/D in de jaren 1999 en 2000 worden bekendgemaakt. Voor het vwo zijn de thema's 'politieke besluitvorming', 'multiculturele samenleving' en 'criminaliteit en r...

Gele Katern 1997, nr. 14/15, blz. 11 t/m 12
7-5-1997
In deze publikatie worden de onderwerpen die in het centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde in het schooljaar 1998/1999 aan de orde komen, bekendgemaakt. Dit in het kader van de bepaling dat de minister de wisselende onderwerpen voor 1 augustus van...

Gele Katern 1997, nr. 13, blz. 13 t/m 13
5-5-1997
In het reeds eerder gepubliceerde rooster (zie Gele katern 1996, 23 en 24, pagina 52) staat een omissie. Dit wordt met deze publicatie gecorrigeerd. De verzending van resultaten vindt plaats op 30 juni (ipv 1 juli).


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: