Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]Mei 1997

Gele Katern 1997, nr. 16, blz. 8 t/m 14
30-5-1997
Sinds de invoering van lump sum-bekostiging voortgezet onderwijs (1 augustus 1996) zitten een aantal scholen met financi�le problemen. Om tegemoet te komen aan deze problemen worden in de bijlage van deze regeling een aantal voorwaarden genoemd voor een a...

Gele Katern 1997, nr. 17/18, blz. 19 t/m 21
29-5-1997
De departementale accountantsdienst heeft op 16 mei 1997 gerapporteerd over de WBO/ISOVSO-systemen over het jaar 1996. In dit rapport is een mededeling opgenomen over de betrouwbaarheid van de informatievoorziening en het logisch en technisch beheer van d...

Gele Katern 1997, nr. 16, blz. 19 t/m 22
28-5-1997
Net als voorgaande jaren worden bijdragen verstrekt in de fusie- of aansluitingskosten van categoriale instellingen bij een ROC, de kosten van de ontwikkeling van de meerwaarde van het ROC-concept en ter bevordering van de professionalisering van het mana...

Gele Katern 1997, nr. 16, blz. 27 t/m 31
28-5-1997
Om de overgangsbekostiging voor de integratie van het inservice-onderwijs in de ROC's verder te kunnen uitwerken is actuele informatie nodig. ROC's wordt verzocht informatie te verschaffen over het instituut voor inservice-onderwijs en mee te werken aan h...

Gele Katern 1997, nr. 14/15, blz. 21 t/m 21
27-5-1997
Besloten is ook docenten met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor aardrijkskunde met doctoraal getuigschrift fysische geografie deel te laten nemen aan de omscholingscursus Algemene Natuurwetenschappen (ANW). Dit betekent dat de voorwaarden voor toe...

Gele Katern 1997, nr. 18b, blz. 40 t/m 41
23-5-1997
Deze aparte regeling betreft de materi�le bekostiging ten behoeve van het basisonderwijs als er aanvullende formatie wordt toegekend, alsmede de vergoeding van de kosten voor de materi�le instandhouding OETC. Hierbij krijgen basisscholen die op grond van...

Gele Katern 1997, nr. 14/15, blz. 23 t/m 24
20-5-1997
Deze regeling is een uitbreiding van de 'Regeling stimulering grensoverschrijdende samenwerking hoger onderwijs 1997-2000'. Ook aanvragen voor ondersteuning van activiteiten in de periode 1998 tot en met 2000 die leiden tot gezamenlijke onderwijsmodules v...

Gele Katern 1997, nr. 14/15, blz. 7 t/m 9
16-5-1997
Naar aanleiding van het besluit een normfunctie op schaal 4-niveau te ontwikkelen en daarop de bekostiging van de scholen in het (v)so af te stemmen, zullen de scholen per 1 augustus 1997 normatief het aantal fre's toebedeeld krijgen dat hoort bij de scha...

Gele Katern 1997, nr. 16, blz. 4 t/m 7
15-5-1997
In deze publicatie wordt informatie gegeven aan besturen van basisscholen over de leraar in opleidingen in het algemeen en het 1000-lio-experiment in het bijzonder. Ook worden de belangrijkste aanpassingen van het rechtspositiebesluit onderwijspersoneel ...

Gele Katern 1997, nr. 13, blz. 5 t/m 6
13-5-1997
Naar aanleiding van uitspraken in beroepszaken van vorig jaar, blijkt de behoefte te bestaan meer inzicht te hebben bij de beoordeling en toepassing van de hardheidsclausule. Deze regeling bericht aankomende studenten die in aanmerking willen komen voor e...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: