Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 19 ]December 1997

Gele Katern 1998, nr. 2/3, blz. 13 t/m 15
22-12-1997
Door middel van een vergoeding voor personeelskosten voor culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen kunnen onderwijsachterstanden worden verminderd. Een deel van de 'cumi-vo-regeling' is vervallen. Dat betekent dat scholen vanaf 1 augustus 1...

Gele Katern 1998, nr. 2/3, blz. 9 t/m 9
22-12-1997
Verzoeken om toekenning van aanvullende formatie voor gehandicapte leerlingen kunnen voortaan ook na 1 oktober 1997 worden ingediend. Tot nu toe was dit de uiterste inzenddatum. In de regeling voor het schooljaar 1998-1999 zal deze uiterste inzenddatum ni...

Gele Katern 1998, nr. 1, blz. 29 t/m 31
19-12-1997
Deze publicatie geeft een overzicht van alle publicaties voor het voortgezet onderwijs die in het Gele katern zullen verschijnen. Hierbij streeft de directie vo ernaar de publicaties maandelijks in een nummer van het Gele katern te doen opnemen.

Gele Katern 1998, nr. 1, blz. 11 t/m 24
18-12-1997
Met het oog op het integreren van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs, kent deze regeling subsidie toe aan instellingen, om de streefdoelen zoals geformuleerd in het actie- en implementatieplan 'Investeren in voorsprong' te realiseren....

Gele Katern 1998, nr. 1, blz. 43 t/m 47
15-12-1997
Deze regeling betreft de verstrekking van de aanvullende vergoeding voor lerarenopleidingen basisonderwijs. De vergoeding is bedoeld voor de uitvoering van projecten voor de integratie van informatie- en communicatietechnologie in deze opleidingen. Ook wo...

Gele Katern 1998, nr. 1, blz. 33 t/m 37
11-12-1997
Deze regeling geeft een indicatie van toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en bij de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo en mavo. Deze regeling treedt in werking drie dagen na publicat...

Gele Katern 1997, nr. 31a, blz. 46 t/m 48
9-12-1997
De regeling bekostiging huisvesting bve-sector wordt gewijzigd en verlengd voor het jaar 1998. Met de wijziging worden de programma's ori´┐Żntatie en schakelen bbo in de regeling opgenomen. Uitgangspunt bij de verlenging zijn de leerling/deelnemergegevens d...

Gele Katern 1997, nr. 31a, blz. 15 t/m 16
8-12-1997
Op grond van de Regeling Schoolbegeleiding zullen de schoolbegeleidingsdiensten met ingang van 1 januari 1998 volledig door de gemeenten gesubsidieerd worden. De adv/bapo-herbezettingsruimte voor de sbd's zal in de resterende periode van rechtstreekse rij...

Gele Katern 1997, nr. 31a, blz. 22 t/m 23
8-12-1997
De leidraad voor de controle door de accountant 1997 is vastgesteld. In het kader van de harmonisatie met de andere onderwijssectoren zal met ingang van boekjaar 1997 de leidraad in de vorm van een boekwerk naar alle bekostigde scholen en organisaties voo...

Gele Katern 1997, nr. 31a, blz. 58 t/m 60
8-12-1997
De 'Richtlijn verslag hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' wordt op een aantal punten gewijzigd. Hierbij gaat het om het opnemen van bekostigingsgegevens die betrekking hebben op de academische ziekenhuizen en om enkele redactionele verbeteringe...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: