Informatiewijzer Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5
 
 
OCW-mededelingOp grond van deze subsidieregeling kan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media subsidie verstrekken voor de uitvoering van de convenanten met als doel het terugdringen van het lerarentekort in het primair onderwijs in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere (G5). Concreet betekent dit dat meer leraren instromen op scholen in de G5, dat meer leraren behouden blijven en dat andere organisatievormen de werkdruk van leraren verminderen. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.
 
OCW-mededeling
 
 
09 juli 2020
 
PO/25015213
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 23 juli 2020, nummer 39443, op officielebekendmakingen.nl.

 
PO
 
01 augustus 2020 , Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en vervalt met ingang van 1 augustus 2024.
 
1-8-2024
 
23 augustus 2024 , vervalt met ingang van 1 augustus 2024.
 
Artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.
 
 
 
DUS-I, tel. 070 340 55 66