Informatiewijzer Besluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO), schooljaar 2020/2021
 
 
OCW-mededelingHet RPO regio Maastricht-Parkstad-Heuvelland (RPO-20/020) is met positief resultaat getoetst aan de in de referte genoemde wet- en regelgeving. Mijn besluit heeft uitsluitend betrekking op de voor bekostiging in aanmerking gebrachte onderwijsvoorzieningen. Eventueel binnen het RPO gemaakte andere afspraken worden in de beoordeling niet meegenomen. Zie de toelichting in de Staatscourant bij dit besluit.
 
OCW-mededeling
 
 
16 juli 2020
 
OND/ODS-2020/2717 M
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 24 juli 2020, nummer 36974, op officielebekendmakingen.nl.

 
VO
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 
 
 
DUO/Ico/vo, tel. 070-757 51 22