Informatiewijzer Wijziging Regeling verwantschapstabel educatieve minor door uitbreiding tabel Verwante opleidingen educatieve minor 2020/2021
 
 
OCW-regelingDe tabel in de bijlage van de Regeling verwantschap educatieve minor wordt uitgebreid Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
10 juli 2020
 
HO&S/156510
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 24 juli 2020, nummer 39642, op officielebekendmakingen.nl.

 
VO , HOWO
 
01 september 2020 , Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2020.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
 
 
 
DUO/Ico/vo, tel. 070-757 51 22; DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33