Informatiewijzer Wijziging examenreglement staatsexamens vo 2020 door afgelasten van centrale examens 2020
 
 
OCW-regelingMet deze wijziging worden de gevolgen geregeld voor het eindexamenreglement staatsexamen vo 2020 en het eindexamenreglement staatsexamens vo 2020 BES, van het Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020. Dat besluit werd eerder aangekondigd in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin aangekondigd is dat het centraal examen voor het schooljaar 2019-2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens een volwaardig diploma met recht op doorstroom naar het vervolgonderwijs kunnen behalen. Deze unieke situatie is ontstaan doordat het coronavirus COVID-19. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
03 juli 2020
 
CvTE-20.01310
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 15 juli 2020, nummer 36969, op officielebekendmakingen.nl.

 
VO
 
16 juli 2020 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikel 2, derde lid onderdeel a, van de Wet College voor toetsen en examens, artikel 13 Staatsexamenbesluit VO en artikel 12 Staatsexamenbesluit VO BES.
 
 
 
DUO/Examenloket tel. 070-757 51 77