Informatiewijzer Besluit staatsexamens VO BES 2020
 
 
OCW-regelingDit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin aangekondigd is dat het centraal examen voor het examenjaar 2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens een volwaardig diploma met recht op doorstroom naar het vervolgonderwijs kunnen behalen.Deze unieke situatie is ontstaan doordat het coronavirus COVID-19 zowel de voorbereiding op het centraal examen door de kandidaten, als de organisatie van het centraal examen door de scholen, heeft doorkruist. Zie de toelichting in de Staatscourant bij dit besluit.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
08 juni 2020
 
CvTE – 20.01006
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 18 juni 2020, nummer 32919, op officielebekendmakingen.nl.

 
VO
 
19 juni 2020 , Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
 
1 januari 2031
 
01 januari 2031 , Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van artikel 16, dat vervalt met ingang van 1 januari 2031.
 
Artikel 116, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES en de artikelen 20 en 34 van het Staatsexamenbesluit VO BES.
 
 
 
DUO/Examenloket tel. 070-757 51 77