Informatiewijzer Wijziging Regeling financien hoger onderwijs
 
 
OCW-regelingWijziging mede in verband met wijzigingen door de eerste suppletoire begroting van OCW voor het begrotingsjaar 2020 en door de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2021-2022. Zie verder bij Toelichting van deze regeling
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
05 juni 2020
 
17782828
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 12 juni 2020, nummer 31064, op officielebekendmakingen.nl.

 
HOWO
 
01 januari 2020 , 1. Deze regeling treedt, met uitzondering van onderdeel B, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020. 2. Artikel I, onderdeel B, treedt in werking met ingang van 1 september 2021.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikelen 2.2, tweede lid, 2.4a tweede lid, 2.4b tweede lid, 4.11 eerste lid, 4.20 eerste lid, 4.21 eerste en tweede lid, 4.23 eerste lid en 4.24 eerste lid van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008.
 
 
 
DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33