Informatiewijzer Wijziging Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019-2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019-2020
 
 
OCW-regelingDe wijziging betreft de aanpassing van de bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
10 december 2019
 
PO/FenV/17730391
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 
Zie de Staatscourant van 19 december 2019, nummer 69261, op officielebekendmakingen.nl.
 
PO
 
01 augustus 2019 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2019.
 
 
 
Artikel 120 van de Wet op de expertisecentra.
 
 
 
DUO/Ico/po, tel. 070-757 51 11