Informatiewijzer Wijziging van diverse regelingen vo voor het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds en bedragen voor het kalenderjaar 2020
 
 
OCW-regelingMet deze wijzigingsregeling worden vijf bekostigings- en subsidieregelingen voor het voortgezet onderwijs aangepast. Het gaat hierbij om kleine technische aanpassingen, die primair betrekking hebben op de actualisatie van jaartallen, budgetten en bekostigingsbedragen. Het gaat om de Regeling Prestatiebox vo, de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo, de Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s, de Regeling leerplusarrangement vo en de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
20 november 2019
 
VO/17731314
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 

Zie de Staatscourant van 28 november 2019, nummer 64684, op officielebekendmakingen.nl.

 
VO
 
01 januari 2020 , Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en werkt ten aanzien van artikel V terug tot en met 1 september 2017.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikelen 74, 85a en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 125 en 127e van de Wet voortgezet onderwijs BES, artikel 2.2.3, eerste, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.
 
 
 
DUO/Ico/vo, tel. 070-757 51 22