Informatiewijzer Wijziging Regeling subsidie zij-instroom voor 2019, verhoging subsidieplafond
 
 
OCW-regelingDeze regeling wijzigt de Regeling subsidie zij-instroom. Na 15 oktober 2019, de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn, is volgens de regeling bezien of er sprake is van onderuitputting bij een van de sectoren en of een verschuiving van budgetten tussen de sectoren mogelijk is. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
13 november 2019
 
MBO/17712761
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 

Zie de Staatscourant van 21 november 2019, nummer 63132, op officielebekendmakingen.nl.

 
BVE
 
22 november 2019 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 
 
 
DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33