Informatiewijzer Regeling aanwijzing Branchecode goed bestuur in het mbo
 
 
OCW-regelingDe branchecode bevat principes en uitgangspunten, verantwoordelijkheden van colleges van bestuur, aanbevelingen aan raden van toezicht en verenigingsafspraken over monitoring, evaluatie, handhaving en klachten. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
17 oktober 2019
 
MBO/16471329
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 

Zie de Staatscourant van 20 november 2019, nummer 63016, op officielebekendmakingen.nl.

 
BVE
 
21 november 2019 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikel 2.5.4, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs
 
 
 
DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33